Глокализация и фотография

Фотоконкурс на Биенале „ФОДАР“ – 2013

HTTP://REFINANCEHOMEMORTGAGEE.COM

Фондация „Фодар“

­

glokalization

­

          Регламент за участие във фотоконкурса:

1. Фондация „Фодар“ организира Осмото международно биенале „Фодар“ – 2013 г. Темата на салона тази година е „Глокализация”. Той се налага през 90-те години на ХХ век, като обединява два противоположни  смисъла – на съпротива и приспособяване към културното многообразие в  глобален мащаб. Конкурсът е открит за автори от цял свят.

2. Приемат се монохромни и цветни цифрови фотографии във формат .JPEG с минимален размер 2000 pix по дългата страна, но не по-големи от 2 MB или  хартиени копия с размер до 50 см. по дългата страна. Не се приемат творби,  участвували в предишни издания на конкурса. Информацията за досиетата, година на  заснемане, портрет на автора и творческо CV също трябва да бъдат изпратени  в цифров вид  за отпечатване в каталога.

3. На гърба на всяка фотография в долния десен ъгъл трябва да бъдат написани: наименование на творбата, година на  заснемане, име и адрес на автора, държава, пореден номер по опис и схема на подреждане  на сериите и циклите (за втори и трети раздел).

4. Колекциите трябва да се изпращат  на e-mail: phodar.new@gmail.com, а работите на хартия – като препоръчана пощенска  пратка  без обявена стойност на адрес: София 1510, п.к. 55. Моля, надпишете всички твърди опаковки, за да улесните връщането им! Пратката не трябва да надвишава 2 кг. Транспортът се поема изцяло (в двете посоки) от автора.
Забележка: Организаторът не носи  отговорност за повреди или загуби, причинени от извършителя на пощенските  услуги.

5. Раздели: Първи раздел включва досие от 5-12 фотографии с кохерентно звучене. Вторият раздел е за досие от 5-12 фотографии с кохерентно звучене,  отпечатани на хартиен носител. Третият раздел „Фотошкола“ е за автори, които са в период на  обучение или в началото на творческия си път. Те могат да изпратят фотографии  по условията на първи или втори раздел,  за  които важат общите условия на конкурса, като на гърба на всяко хартиено копие  или в съпътстващата цифровите колекции информация трябва да се изпише  задължително „Фотошкола“.

6. Всеки автор има право да участва в един от трите раздела с едно досие. Формуляр за участие може да изтеглути тук.

7. Организаторите си запазват правото на тиражиране на приетите творби с  цел разгласа на салона.

8. Награди: Голяма награда – 1500 лв. Награда за хуманистична фотография – 1000 лв. Награда І раздел – 800 лв. Награда ІІ раздел – 600 лв. Награда ІІІ раздел – 400 лв. Специалната награда на Салона – статуетка „ФОДАР“. Наградените творби върху хартия остават собственост на салона.

9. Календар на салона: Приемане на творбите – до 28.02.2013 г., дата на получаване при организаторите. Журиране – 5-6.03.2013 г. Изложба – 26.04-7.06.2013 г. в ХГ „Илия  Бешков“ – Плевен, откриване – 18’30 ч. Изложбата ще бъде съпътствана от авторски и колективни изложби и двудневен теоретичен семинар на тема „Глокализация”. Международно жури.

          Откритото журиране ще се проведе със съдействието на Културния център на СУ „Св. Климент Охридски“ на 15.03.2013 г. (петък) от 9:30  ч.в Новата конферентна зала на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ (вход откъм ул. „Шипка“, ІІ етаж). В състава на журито участват: Антоан Божинов (председател на фондация „Фодар“), Бранислав Бркич (председател на Фотосъюза на Сърбия), Вергиния Янчева (студент по фотография в НБУ), д-р Екатерина Гаджева (Институт по изкуствознание при БАН), д-р Елисавета Мусакова (Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“), Митко Новков (СУ „Св. Климент Охридски“), доц. д-р Росен Коларов, проф. д-р Свилен Стефанов (НХА), д-р Юлия Йорданова (ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“). Достъпът до залата е свободен до изчерпване на местата в нея.

­

          Post Scriptum:

          В настоящото издание са подали кандидатури за участие над 200 участници от 37 държави с около 1700 фотографии общо: Австралия – 1, Англия – 5, Бангладеш – 4, Беларус – 3, Босна и Херцеговина – 2, Бразилия – 3, България – 22, Венецуела – 1, Виетнам – 1, Германия – 1, Гърция – 3, Дания – 1, Израел – 2, Индия – 3, Испания – 3, Италия  – 5, Китай – 1, Литва – 1, Мексико – 1, Перу – 1, Полша – 6, Португалия  – 4, Румъния  -1, Русия – 78, САЩ – 2, Сърбия – 1, Танзания – 1, Тайланд – 1, Турция – 2, Украйна – 8, Унгария – 1, Филипините – 2, Франция – 17, Хърватска – 1, Швеция – 1, Шотландия – 1, Южна Корея – 1.

­

Източник: Биенале „Фодар“

Забел.: Албум от Седмото международно биенале „Фодар“ – 2011 г. с тема „Съвременните митове“ може да изтеглите тук.

­

zp8497586rq
zp8497586rq
Публикувано в Конкурси, Фото. Постоянна връзка.