Мисия

Администратор

­

          eScriptum е продължаващо онлайн издание за книгоиздаване, журналистика, литература и фотография. То представлява информационно-образователен сайт, адресиран преди всичко до тези, които се интересуват от писано (ръкописно, печатно и дигитално) слово – от (е-)скриптум.

          eScriptum предоставя възможност за дебют на студенти, докторанти и специализанти от специалностите книгоиздаване, журналистика, филологии, други хуманитарни и социални науки и фотография. То предоставя виртуален форум за споделяне на професионален опит между вече реализирани книгоиздатели, редактори, журналисти, литературни критици, писатели, учители, университетски преподаватели и специалисти по дигитална хуманитаристика и култура.

          Наред с това eScriptum предлага място за онлайн споделяне на художествени произведения и читателски вкусове,  предоставя виртуално пространство за общуване по повод книги, литература, наука, фотография и документално кино. Предмет на обсъждане са тяхното съдържание и форма, история и настояще, материални и дигитални носители, жанрове и стилове, почерци и авторски (също читателски) профили.

          eScriptum осигурява диалог между посланията на текста и визията, търси пресечни точки между литература и изображение.

          Онлайн изданието eScriptum прави възможен и контакта между различни поколения творци и техните възприематели. По този начин то обединява творческите усилия както на учени хуманитаристи от различни области, така и на артисти литератори, фотографи и режисьори, на хора с различна квалификация и професионални умения.

          Наименованието на това онлайн издание не е случайно – то маркира връзката между ръкописна (manuscriptum), печатна (Гутенбергова) и електронна книга (e-book). eScriptum  значи „е-писание“, „електронно писане“, „слово, издадено на електронен носител“, т.е. електронно публикуване  в широк смисъл. По същество  eScriptum е свързано с дигиталните начини на писане, публикуване, разпространяване и четене на литература.

           eScriptum е!

­