Мисия

Администратор

­

          eScriptum е продължаващо онлайн издание за книгоиздаване, журналистика, литература и фотография. То представлява информационно-образователен сайт, адресиран преди всичко до тези, които се интересуват от писано (ръкописно, печатно и дигитално) слово – тоест от (е-)скриптум.

          eScriptum предоставя възможност за дебют на студенти, докторанти и специализанти от специалностите книгоиздаване, журналистика, филологии, други хуманитарни и социални науки и фотография. То предлага виртуален форум за споделяне на професионален опит между вече реализирани книгоиздатели, редактори, журналисти, литературни критици, писатели, учители, университетски преподаватели, учени и специалисти по дигитална хуманитаристика и култура.

          Наред с това eScriptum предлага място за онлайн споделяне на художествени произведения и читателски опит,  предоставя виртуално пространство за общуване по повод книги, литература, наука, фотография и образование. Предмет на обсъждане са тяхното съдържание и форма, история и настояще, физически и дигитални носители, жанрове и стилове, почерци и авторски (също читателски) профили.

          eScriptum осигурява диалог между посланията на текста и визията, търси пресечни точки между литература и изображение, наука и образование, академична и широка публика, опитни и нови поколения творци и изследователи.

          Онлайн изданието eScriptum осигурява контакт между различни генерации учени и художници с техните възприематели. По този начин то обединява творческите усилия на хуманитаристи от различни области и артисти на словото и образа с различна квалификация и степен на професионални умения.

          Наименованието на това онлайн издание не е случайно – то бележи връзката между ръкописна (manuscriptum), печатна (Гутенбергова) и електронна книга (e-book). eScriptum  означава „е-писание“, „електронно писане“, „слово, издадено на електронен носител“, т.е. електронно публикуване на писано слово в най-широк смисъл. По същество  eScriptum е свързано с дигиталните начини на писане, публикуване, разпространяване и четене на литература. Автор на наименованието е Венцеслав Христов Панчев – бивш зам.-министър на образованието (февруари 1998 – юли 2000 г.) и съпруг на създателката на сайта Юлия Йорданова.

           eScriptum е!

­