Администратор

 

­

Юлия Йорданова-Панчева създател и администратор на информационно-образователния сайт за книгоиздаване и журналистика, литература и фотография e-Scriptum. Тя е модератор на личния блог etopia, който съдържа институционална страница на Национално етнопедагогическо сдружение Проф. д-р Иван Шишманов. Поддържа и страницата на Фондация Стефан Нойков. Координати: GSM 0877994211; e-mail books_today@abv.bg

­