e-Scriptum

Администратор

­

          Информационно-образователният сайт за книгоиздаване и журналистика, литература и фотография e-Scriptum се издава от гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева в подкрепа на работата й в катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ във Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“.

­

История

Мисия

Редакция

Автори

Коментатори

­