Оформители

­

Ружа Кънчева: автор на банера на e-Scriptum.

­

Гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева: обработка на банера на e-Scriptum и персонализиране на темплейта Twenty Ten.

­