Книга на младите домакини

Администратор

­

­

Съставител: П. Сашиков

Заглавие: Книга на младите домакини (87 рецепти и съвети, необходими за всяко семейство)

Превод: от руски език

Издател: печатница „Юнион“ (София, ул. „Цар Борис“ № 58)

Място: София

Година: 1926

­­

Забeл. №1: Книгата може да прочетете тук.

Забел. №2: Книгата се публикува онлайн за първи път в e-Scriptum.

­

Публикувано в Старопечатни издания | Коментирайте

Един нов прочит на стихотворението „Евреи“ от Пейо Кр. Яворов

Алберт Бенбасат

­­­

Дора Габе

(между 1908 и 1917 г.)

­

          През декември 1905 г. в кн. 10 на сп. „Мисъл” излиза поетичният цикъл на Пейо Кр. Яворов „В тъмнината”, включващ стихотворенията „Без път”, „Евреи”, „Тайната” (по-късно „Майчина любов”), „Ще дойдеш ти очакван ден”. Текстът на „Евреи” в „Мисъл” изглежда така: Има още

Публикувано в Литературознание, Статии | Коментирайте

Съвременни аспекти на новата книжна икономика

Светлозар Жеков

­

­­

          За да разгледаме някои от най-важните аспекти на новата книжна икономика, трябва преди всичко да си припомним съдържанието на понятието икономика. В един от най-авторитетните днес онлайн икономически речници AMOSweb [1] намираме кратко, но изчерпателно описание:

          ИКОНОМИКА: Система на производство, разпределение и потребление на стоки и услуги, които обществото използва за решаване на проблема с недостига. Основната задача на една икономика е да трансформира ресурси в полезни стоки и услуги (акт на производство), а след това да разпространява или разпределя тези продукти за полезна употреба (акт на консумация). На практика всички икономики изпълняват тази задача чрез комбинация от решения, продиктувани от доброволния обмен на пазара или от правила и разпоредби, наложени от държавата. [2]

          Без никакво преувеличение можем да кажем, че от половин век насам системата на производство, разпространение и потребление на книгата е претърпяла революционна промяна. Има още

Публикувано в Електронно книгоиздаване, Статии | Коментирайте