Профили

Администратор

­

          Информационно-образователният сайт e-Scriptum е с няколко водещи тематични профила: книгоиздаване, журналистика, литература и фотография. Публикациите в него третират въпроси, свързани с медиите, журналистиката, художествената и научната литература, фотографията и документалното кино, академичното образование в сферата на филологиите, хуманитаристиката и социалните науки.

­

Книгоиздаване

Журналистика

Литература

Фотография

Хуманитаристика

­