Организации

­

Академичен кръг по сравнително литературознание

Академия по творческо писане „Заешка дупка“

Американска фондация за България

Асоциация „Българска книга“

Асоциация за развитие на университетското класическо образование

Асоциация „Млади писатели в интернет“

Асоциация на докторантите в България

Асоциация на университетските библиотеки

Българска асоциация по компютърна лингвистика

Българска библиотечно-информационна асоциация

Българска фотографска академия „Яна Кюркчиева“

Български дарителски форум

Български информационен консорциум

Българско общество за проучване на ХVІІІ век

Българско общество на хуманитарните издатели

Дружество „Български писател“ – Бургас

Дружество за защита на българския език

Дружество на пловдивските писатели

Дружество „OntoIdea“

Институт за изследване на близкото минало

Комикс дружество „Диаскоп“

Клуб за академична реформа в България

Културен център на СУ „Св. Климент Охридски“

Културна фондация „А25“

Литературен клуб „Перото“

Литературно студио „Пегас“

Народно читалище „Здравец – 2007“ – с. Дреновец, обл. Видин

Национален клуб за фентъзи и хорър „Конан“

Национален център за книгата при НДК

Национална асоциация „Студентско общество за компютърно изкуство“

Национално етнопедагогическо сдружение „Проф. д-р Иван Шишманов“

Общество на младите писатели – Варна

Сдружение за модерна култура

Сдружение „Къща за книжовна култура“

Сдружение „Нова палитра“

Съюз на българските писатели

Фентъзи клуб „Аркозия“

Фондация „Америка за България“

Фондация с издателство „Балкани“

Фондация „БГ сайт“

Фондация „Буквите“

Фондация „Въпреки“

Фондация „Глобални библиотеки“

Фондация „Детски книги“

Фондация „Дигиталните деца“

Фондация „Елизабет Костова“

Фондация „Изкуство – дела и документи“

Фондация „ЖАР“

Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София

Фондация „Комунитас“

Фондация „Медийна демокрация“

Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система“

Фондация „Нова култура“

Фондация „Отворени изкуства“

Фондация „Следваща страница“

Фондация „Стефан Нойков“

Фондация „Стоян Атанасов“

Фондация „Easy Art“

Център за академични изследвания – София

Център за безопасен интернет

Център за култура и дебат „Червената къща – Андрей Николов“

Център за либерални стратегии

Център „Образование за демокрация“

Център за семиотични и културни изследвания

Център „Философия с деца“

­