Уеблиотека

Администратор

­

          Информационно-образователният сайт за книгоиздаване и журналистика, литература и фотография e-Scriptum предлага уникален каталог с връзки към други уебсайтове по тематичния профил на изданието:

1. Свързани с книгите: сайтове на книги, печатници, издателства, библиотеки, книжарници, сайтове с каталози и сайтове за актуални събития.

2. Свързани с авторите: лични страници, блогове, литературни агенции, Wiki сайтове, сайтове за онлайн литература и сайтове за актуални събития.

3. Свързани с читателите: форуми, Wiki сайтове, социални мрежи и сайтове за актуални събития.

4. Свързани с медии: сайтове на периодични или продължаващи издания, радиа и телевизии, сайтове за споделяне и сайтове за актуални събития.

5. Свързани с институции:  сайтове на граждански организации и държавни институции.

 6. Разни: чуждоезични сайтове и портали от различен порядък.

­

Библиотеки

Блогове

Влогове

Издателства

Институции

Каталози

Книги онлайн

Книжарници

Литературни агенции

Лични страници

Организации

Периодика

Печатници

Помощни сайтове

Портали

Проекти

Радио и ТВидео

Събития и услуги

Форуми

Чуждоезични сайтове

Wiki сайтове

­