История

Администратор

­

          eScriptum е продължаващо онлайн издание, регистрирано на 27.12.2011 г. от Юлия Йорданова-Панчева след постъпването й на 03.10.2011 г. във Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ като преподавател в специалност „Книгоиздаване“.

          Предназначението му е да представя най-добрите постижения на студенти, докторанти и специализанти по книгоиздаване, журналистика, филологии и фотография както от СУ „Св. Климент Охридски”, така и от други учебни институции в България, както и да популяризира научните изследвания на техните преподаватели и професионалния опит на утвърдени специалисти в тези области у нас.

          e-Scriptum се издава с усилията и средствата единствено на своя създател, но разчита на моралната подкрепа и колегиалното съдействие на възпитаници, представители на академичните и книгоиздателските среди, на държавни институции и обществени организации, които са съпричастни към проблемите на книгоиздаването, публицистиката, художествената и научната литература, фотографията и образованието.

          Първоначалното намерение за издаване на сайт, който да отразява работата на преподавателите и възпитаниците от специалностите книгоиздаване, филологии, журналистика, други хуманитарни и социални дисциплини и фотография прерасна в идея за издаване на информационно-образователен сайт, който да развива професионалните компетенции на учещите и работещите в тези области и да разширява общата им култура в контекста на дигиталната хуманитаристика.

          Чрез обвързаността си с дейността на преподаватели и възпитаници от областта на книгоиздаването и пресжурналистиката eScriptum се опира на академичния авторитет на катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ във Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ и разчита на моралната й подкрепа.

          Пожелаваме си на добър час, почитатели и представители на дигиталната хуманитаристика!

­