Философия и виртуалност

Администратор

 

 

­

          Научна конференция на тема „Философия и виртуалност“ ще се проведе на 22-23.11.2012 г. в Конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски”.

          Съвременните технически средства и комуникационни технологии, предоставящи нови и разнообразни възможности за виртуализиране, мултиплициране и споделяне на различно съдържание в глобален мащаб, откриват нови хоризонти за познание, изразяване и творчество пред човешката мисъл и въображение.

          Философията не може да изостава от този процес и затова сред нейните актуални задачи е изследването на тези феномени и процеси с оглед на тяхното диференциране и категоризиране в контекста на съвременните технологии за събиране, селектиране и мултиплициране на информация от различен вид. Подобно диференциране и категоризиране се налага, от една страна, поради необходимостта от разпознаване (различаване, припознаване) на новите, нетрадиционни обекти на философски интерес и проучвания, а от друга – заради тяхната специфика на индикатори за водещи тенденции в мисленето, светогледа и начина на живот на съвременните хора, неговото осмисляне и оценностяване (целесъобразност).

          Как постмодерните технологии влияят на човешкото познание, общуване, мислене, самоопределяне, какви са техните посоки и последици?

          Кои са онези виртуални феномени днес, които очакват и се нуждаят от свое специално философско осмисляне в контекста на съвременната, масова технизация и виртуализация?

          Как старата философия се съчетава с новите технологии? Можем ли да говорим за промяна на самото философстване днес под влияние на техногенното въздействие и развитие?

          Тези и други подобни въпроси ще бъдат поставени и обсъждани в рамките на конференцията, която е планирана в работната програма на научноизследователски проект „Философска виртуална лаборатория” към сектора за НИД на СУ „Св. Климент Охридски“ и се организира от нейния екип. Проектът е продължение и развитие на поредица от образователни и научноизследователски платформи, създадени и развивани през последните години с активното участие на преподаватели, докторанти, студенти от бакалавърска и магистърска степен и МП „Виртуална култура” към специалност „Философия“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

          Участниците ще предложат доклади, презентации и научни съобщения по темата, която е тъй актуална в епохата на информационното общество и дигиталните технологии, на които – волно или неволно – всички ние сме съвременници и участници.

          Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в специален брой на е-списание Виртуална култура (ISSN 13139975).

          В рамките на конференцията ще се проведе конкурс за най-креативна студентска презентация на тема: „Философията във виртуалния свят“. За победителите от конкурса са предвидени парични награди и право на записване по избор без приемен изпит в една от магистърските програми на специалност „Философия“.

­

Източник: СУ „Св. Климент Охридски“.

­

Публикувано в Конференции, Културология. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *