Шишманови четения – 2012 г.

Администратор

­

Проф. д-р Иван Д. Шишманов

­

Шишманови четения №5: Национално честване на150 години от рождението на проф. д-р Иван Д. Шишманов

Патронаж: Вицепрезидент на Република България – г-жа Маргарита Попова

Организатори: Институт за литература при БАН, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

 ­

ПРОГРАМА

„Иван Д. Шишманов – към обнова“

­ 

20.11.2012 г.

Тържествено събрание с пленарна сесия – 10:00 ч., Големия салон на БАН

1. Откриване

 • проф. дфн Р. Дамянова,  Председател на Организационния комитет и ръководител на научния проект „Иван Д. Шишманов и модернизацията на българската хуманитарна наука“

2. Приветствия

 • проф. дмн Евгений Николов, И.Д. Председател на БАН
 • г-жа Маргарита Попова, Вицепрезидент на Ррепублика България

3. Пленарна сесия

 • проф. д-р Кирил Топалов: „Апостолът на българската наука проф. д-р Иван Д. Шишманов“
 • проф. д-р Надежда Драгова: „Иван Д. Шишманов – камертонът“
 • акад. Васил Гюзелев: „Кореспонденцията на Иван Шишманов и Карл Крумбахер“
 • доц. д-р Румяна Конева: „Една камбана за европейско съгласие. Творческото и житейското кредо  на проф. д-р Иван Шишманов“
 • проф. д-р Михаил Неделчев: „Достолепният персонализъм на Иван Шишманов“

4. Откриване на изложба под надслов „Едно забележително приятелство“

 • г-жа Катя Зографова, Директор на Националния литературен музей

Първо заседание – 14:00 ч., зала 207 в Централно управление на БАН (ІІ ет.)

Водещ: доц. д-р Владимир Пенчев

 • чл.-кор. Милена Цанева, СУ „Св. Климент Охридски“: „Вярвате ли в приятелството?“ – „Да!“
 • проф. д-р Елена Михайловска, СУ „Св. Климент Охридски“: „Българското о бщество във фокуса на семейните истории и генеалогии. Иван-Шишмановата фамилия“
 • доц. д-р Юлия Николова, ПУ „Паисий Хилендарски“: „Бащата, или началото на обновата“
 • проф. дин Надя Данова, Институт за балкански изследвания при БАН: „Една непозната страница от микроисторията – Димитър Е. Шишманов и Фердинанд Дечев“

Дискусия

Кафе пауза – 15:30 ч.

 

Второ заседание – 15:45 ч., зала 207 в Централно управление на БАН (ІІ ет.)

Водещ: проф. дфн Румяна Дамянова

 • проф. дфн Клео Протохристова, ПУ „Паисий Хилендарски“: „Лекционният курс на Иван Шишманов върху Италианския ренесанс – от конспекта към аксиологиите“
 • доц. д-р Цвета Хубенова,  СУ „Св. Климент Охридски“: „Личността и знанието. Гьоте през погледа на Шишманов“
 • доц. д-р Владимир Пенчев, ИЕФЕМ при БАН: „Чешкото народознание за ролята на  Иван Шишманов“
 • г-жа Лозинка Йорданова, Председател на НЕПС „Проф. д-р Иван Шишманов“: „40 години Национално етнопедагогическо сдружение „Проф. д-р Иван Шишманов“

Дискусия

Коктейл в ресторант на БАН, Централно управление на БАН – 17:30 ч.

 

21.11.2012 г.

Трето заседание – 9:30 ч., зала 19 в ИЕФЕМ (ул. „Московска“ № 6-„А“)

Водещ: проф. дфн Бистра Ганчева

 • проф. дфн Сава Сивриев, ШУ „Еп. Константин Преславски“: „Проф. д-р Иван Шишманов за Захари Стоянов“
 • г-жа Мария Галанова, ИЕФЕМ при БАН: „Стереотипни визии относно българската етнопсихика. Реални представи или възрожденски книжовни творения?“
 • доц. д-р Недка Капралова, ИЛ при БАН: „Към въпроса за градския характер на Българското възраждане – спомоществователството“
 • гл. ас. д-р Елена Азманова, ЮЗУ „Неофит Рилски“: „Идеите на Иван Шишманов за богомилството в контекстите на времето (първата половина на ХХ век)“
 • гл. ас. Николета Пътова, ИЛ при БАН: „Критически прочити: Шишманов – Вазов“

Дискусия

Кафе пауза – 11:00 ч.

 

Четвърто заседание – 11:15 ч., зала 19 в ИЕФЕМ (ул. „Московска“ № 6-„А“)

Водещ: проф. дфн Румяна Дамянова

 • акад. Иван Радев, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“: „Иван Д. Шишманов – подход и практики на дневниковия жанр“
 • доц. д-р Пламен Антов, ИЛ при БАН: „1762. Паисий и Русо – сянката на Вазов“
 • г-жа Катя Зографова, НЛМ: „Покровителят на местата на паметта“
 • доц. д-р Петър Велчев, ИЛ при БАН: „Феноменът Шишманов“

Дискусия

Обедна почивка – 13:00 ч.

 

Пето заседание – 14:30 ч., зала 19 в ИЕФЕМ (ул. „Московска“ № 6-„А“)

Водещ: доц. д-р Стоянка Бояджиева

 • гл. ас. д-р Миглена Иванова, ИЕФЕМ при БАН: „За една група о писания на народни костюми от 1888 г., съхранени  вархива на проф. д-р Иван Шишманов“
 • Гл. ас. д-р Ирина Коларска, ИЕФЕМ при БАН: „Обредното слово в коледния обреден комплекс“
 • д-р Богдан Дичев, ИЕФЕМ при БАН: „Фолклорният мотив „мъртвец става от гроба“ в авторските балади на поети от славянския свят (Аналитични паралели със студията за мъртвия брат на Иван Шишманов)“
 • г-н Константин Панайотов, ИЕФЕМ при БАН: „Иван Шишманов за малоазийските българи“

Дискусия

Кафе пауза – 15:45 ч.

 

Шесто заседание – 16:00 ч., зала 19 в ИЕФЕМ (ул. „Московска“ № 6-„А“)

Водещ: доц. д-р Недка Капралова

 • проф. дфн Мария Младенова, УНИБИТ: „Лидия Шишманова – не само спътница, но и интелектуалка със собствен блясък“
 • гл. ас. д-р Бойка Илиева, ЮЗУ „Неофит Рилски“: „Шишманов и Ариосто“
 • проф. д-р Божидар Леонов, Председател на Българския есперантистски съюз: „Дейността на Филиала в България на Световната академия на науките в Сан Марино и българските есперантисти за реализиране на дело на идеите на проф. д-р Иван Шишманов за приложението на есперанто в международните контакти на учените в света“
 • гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева, СУ „Св. Климент Охридски“: „Проф. д-р Иван Шишманов – литерарпедагогът“
 • гл. ас. д-р Венцислав Божинов, ЮЗУ „Неофит Рилски“: „Значението и задачите на нашата… етнология“

Дискусия

 

22.11.2012 г.

Седмо заседание – 9:30 ч., зала 19 в ИЕФЕМ (ул. „Московска“ № 6-„А“)

Водещ: проф. дфн Албена Георгиева

 • д-р Велислав Алтънов, ИЕФЕМ при БАН: „Политически импликации върху произхода на българите и тяхната държава – 100 години след Шишманов“
 • гл. ас. д-р Цветанка Горанова, ИИОЗ при БАН: „Христо Вакарелски – изтъкнат представител на Шишмановата народоучна школа“
 • гл. ас. д-р Яна Сивилова, СУ „Св. Климент Охридски“: „Два типа народна етимология в българските и полските пословици“
 • проф. д-р Людвиг Селимски, Кратовице: „Десет етимологични поправки и добавки“

Дискусия

Кафе пауза – 11:00 ч

 

Осмо заседание – 11:30 ч., зала 19 в ИЕФЕМ (ул. „Московска“ № 6-„А“)

Водещ: гл. ас. д-р Ирина Коларска

 • проф. дфн Диана Иванова, ПУ „Паисий Хилендарски“: „Иван Шишманов и модерният път към развитието на българската наука за езика“
 • проф. дфн Бистра Ганчева, ПУ „Паисий Хилендарски“: „Проф. Иван Шишманов като кореспондент на проф. Николае Йорга“
 • г-н Васил Балевски, ИЛ при БАН: „Кореспонденция на Иван Шишманов с Михаил Арнаудов“
 • доц. д-р Ружа Симеонова, Научен архив на БАН: „Фотографското наследство на Иван Шишманов, съхранявано в Научния архив на БАН“
 • г-жа Цветана Величкова, Научен архив на БАН: „Академичната школа на Иван Шишманов по документи  от фондовете на български учени, съхранявани в Научния архив на БАН“
 • докторант Елисавета Стойчева, ЮЗУ „Неофит Рилски“: „Шишманов и Паисий“

Дискусия

Закриване на Шишманови четения №5 –  представяне на сборник с доклади от “Шишманови четения №4” под надслов: ”Иван Д. Шишманов – култура и политика. Шишманови четения. Книга четвърта”.

pause

Източник: ИЕФИМ при БАН.

­

Публикувано в Конференции, Културология. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *