Погледец към книгите на Лозинка Йорданова

Нешка Туртанска

 

knigaNT

­

Автор: Нешка Туртанска

Заглавие: Погледец към книгите на Лозинка Йорданова

Подзаглавие:  Книга за десет книги на Лозинка Йорданова, издадени до 2004 г.

Корица: фотоколаж на Ружа Кънчева

Издание: българско, първо

Издател: НЕПС „Проф. д-р Иван Шишманов“

Място: София

Година: 2014

ISBN: 978-619-90037-2-5

Бел.: Безплатно разпространение

­

Юлия Йорданова-Панчева (резюме): „Книгата на Нешка Туртанска „Погледец към книгите на Лозинка Йорданова“ предлага преглед на научно-педагогическата дейност на видната фолклористка и писателка Лозинка Йорданова чрез интересен прочит на десет от книгите й, издадени до 2004 година. Основната задача на този книжовен труд е да изрази личната почит на видната учителка по литература от град Враца Нешка Туртанска пред националния обществен и литературен принос на нейната ръководителка в областта на етнопедагогиката Лозинка Йорданова. Но тази книга изпълнява и по-широки задачи – да бъде своеобразен летопис на част от писателската кариера на Лозинка Йорданова и хроника на нейното уникално педагогическо присъствие в българската култура и образование.

„Погледец към книгите на Лозинка Йорданова“ е съставена от три части, всяка от които е вътрешно разделена на две. Основното изложение на книгата се състои от подробен преглед на десет от книгите на Лозинка Йорданова, разпределено в две равностойни глави: „Сама е камбана запяла“, посветена на книги за същността на българското народно творчество, и „Очи гльодали, сордце ткало“, отнасяща се до книги за изучаването на българското народно творчество от деца и ученици. Тази най-съществена част от труда на Нешка Туртанска завършва с библиография на публикациите на Лозинка Йорданова още от зората на дебюта ѝ в периодичния печат до най-зрелите ѝ издания, с календарна граница 2004 г.

Другите две части на книгата са разположени в раздел „Приложения“. Едната от тях представлява специфично илюстративно приложение, което се отнася не до книгите, написани от Лозинка Йорданова, а до педагогическата й работа с кръжочниците в създадената  от нея Школа по етнография и фолклор при Националния дворец на децата (някога Централен дворец на пионерите), и до културно-просветната ѝ дейност сред педагогическата колегия, разгърната в основаното от нея Национално етнопедагогическо сдружение „Проф. д-р Иван Шишманов“. В тази част, озаглавена „Из архива на…“, може да се видят оригинални фотографии, представящи различни моменти от художествено-творческата работа на младите етнографи и от сбирки на членове на етнопедагогическото сдружение през различни години. Любопитен изобразителен материал представляват и снимките на произведения на народното приложно изкуство, създадени от възпитаницте на Школата по етнография и фолклор, които далеч не са изчерпателен пример за тяхната изключителна продукция, както и снимките с видни представители на етнографската наука у нас, заети от личния архив на Лозинка Йорданова.

Последната част от приложението под заглавие „Други гласове за Лозинка Йорданова“ отново има литературен характер и включва две групи изказвания на видни български творци, педагози и научни специалисти от областта на етнографията, фолклористиката, различните изкуства и педагогиката. Първата група са откъси от доклади, представени на конференция на Националното етнопедагогическо обединение, състояла се през далечната 1969 г., а втората група текстове са откъси от различни публикации или нарочни интервюта на авторката на тази книга с ценители на книгите и делото на Лозинка Йорданова.

„Погледец към книгите на Лозинка Йорданова“ от Нешка Туртанска насочва читателите към цялостното творчество на един богат автор, подбужда интереса към неговата личност и очертава основните белези на писателския му почерк и главните посоки в обществената му дейност.

„Погледец към книгите на Лозинка Йорданова“ от Нешка Туртанска представя трогателен израз на колегиално уважение между две бележити личности и е красноречив пример, че съдбата на всеки първопроходец, каквато е тази на Лозинка Йорданова като етнопедагог, художник и изследовател, има неминуемо продължение в творчеството на неговите вдъхновени последователи.“ (22.10.2020 г.)

 

Забел. №1: Книгата може да прочетете тук.

Забел. №2: Книгата е публикувана за първи път в Yutopia.

­

Публикувано в Електронни издания. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *