Онлайн журналистика и медии

Нова магистърска програма във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“

Администратор

­

online-journalism

­

          Догодина стартира нова магистърска програма във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“ – „Онлайн журналистика и медии“! Отдавна беше нужно до изучаването на традиционните видове журналистика – печатна (пресжурналистика) и практикуваната в електронни медии (радио- и телевизионна журналистика), да застане иновационният тип: онлйн журналистиката. Най-после картината в академичното поле на Факултета е пълна – като се започне от терена на книгоиздаването, което исторически предхожда останалите форми на информационна опосреденост, мине се през специализираната журналистика, т. нар. четвърта власт в ръцете на медийните експерти и школуваните професионалисти, обиколи се покрай връзките с обществеността и рекламата като ограничени и търговски начини на публична комуникация, за да се стигне накрая до най-новия им побратим – уебжурналистиката, разбирана или като алтернативна форма (т. нар. гражданска журналистика), или като метаформа (онлайн версии на офлайн издания), или като хиперформа (асимилираща първообразите в нещо трето). Но за това ще научите повече от предлаганите курсове в самата магистърска програма. Заповядайте!

◊ ◊ ◊

          Основната академична цел на магистърската програма „Онлайн журналистика и медии (за неспециалисти)“ е да подготви студентите за журналистическа дейност в онлайн медии и да им даде базисни знания в областта на журналистиката като цяло, но най-вече да ги въведе в спецификата на журналистическата практика в интернет-базираните медии.

          Задължителните и избираемите дисциплини, включени в учебния план на магистърската програма, обхващат съществени аспекти от процеса на създаване на онлайн медиен продукт: умело боравене с дигитална информация, прецизно познаване спецификата на журналистическия текст за онлайн медия, критично осмисляне на журналистическо съдържание в уебпространството, спазване на правните и етичните норми в онлайн журналистиката и др. В цикъла от теоретични дисциплини се разглеждат и анализират същността и особеностите на традиционната и онлайн журналистиката с фокус върху новите медии в глобализирания свят. Практическата работа със студентите е насочена към овладяване на умения за пълноценно и ефективно създаване на разнообразни онлайн медийни продукти.

           Специализираната семестриална подготовка и разработването на магистърска теза от студентите по „Онлайн журналистика и медии” ще повиши тяхната конкурентоспособност и ще създаде стабилна основа за професионалната им реализация в онлайн медии. Най-общо, завършилите магистърската програма могат да заемат журналистически длъжности в различни нови медии и да се реализират като автори и редактори в онлайн вестници, онлайн радио, уеб телевизия, онлайн информационни агенции и сайтове на медии.

          В магистърската програма по онлайн журналистика и медии могат да кандидатстват лица със завършено висше образование в степените „бакалавър“ и „магистър“ от специалностите „Книгоиздаване“ и „Връзки с обществеността“ на ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“, бакалаври и магистри от други специалности на други факултети на СУ„Св. Климент Охридски“, както и от други висши училища в България.

          От кандидатите за държавна поръчка се очаква да покажат познания по актуални проблеми в областта на масмедиите, публичната комуникация и издателските практики, както и умения за аналитичното им обсъждане.

          Срок на обучение: 3 семестъра. Форма на обучение: задочна. Форма на прием:

1. Държавна поръчка – с писмен изпит, представляващ анализ на актуален проблем на журналистиката, масовата комуникация и издателските практики – 3 места (изпитът тази година е на 10.02.2014 г. от 9:00 ч.).

2. Платено обучение – с диплома за висше образование (степен „бакалавър“ или „магистър“) – 40 места.

          Ръководител на магистърската програма „Онлайн журналистика и медии“ е доц. д-р Грета Дерменджиева – тел.: 02/9308394, e-mail: greta_dermendjieva@yahoo.com

­

Забел.: Текстът се публикува за първи път в e-Scriptum.

­

Публикувано в Онлайн медии, Учебни програми. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *