Куклата – художествени и образователни аспекти

Кръгла маса на Институт за изследване на изкуствата

Администратор­

­

          Институт за изследване на изкуствата при Българска академия на науките организира Кръгла маса на тема „Куклата – художествени и образователни аспекти“, която ще се състои на 31 октомври  2019 г. от 11:00 ч. в зала 1 (гр. София, ул. „Кракра“ № 21).

          Събитието е част от дългосрочен проект „Българските художници за децата“, който представя малко известна част от творчеството на бележити български художници – дейността им като илюстратори на детски книги.

          Зададеният  тематичен обхват на кръглата маса цели да привлече специалисти от различни области на изкуството, културата и образованието към осмисляне на феномена кукла в исторически контекст и главно в две тематични направления – като обект на художествено пресъздаване и като участник в образователния процес. Основен акцент при това е фигурата на художника Иван Пенков и творческото му присъствие в създаването на кукли от дърво с традиционни облекла и на кукли, представящи различни занаяти и традиционни дейности.

­

П Р О Г Р А М А

Откриване (11:00-11:30 ч.)
доц. д-р Емануел Мутафов – Директор на Институт за изследване на изкуствата
Лозинка Йорданова – консултант по проекта „Българските художници за децата.
Иван Пенков”
Георги (Джони) Пенков – звукооператор, актьор, син на Иван Пенков

Първа беседа (11:30-12:15 ч.)
проф. д-р Милена Георгиева (Институт за изследване на изкуствата при БАН) – Мотивът на куклата в творчеството на Иван Пенков
гл. ас д-р Мария Митева (Институт за изследване на изкуствата при БАН) – Куклата в художествените и специализирани изложби. Реализации на Иван Пенков
Дискусия
Кафе-пауза (12:15-12:30 ч.)

Втора беседа (12:30-13:30 ч.)
Нона Петкова (Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, докторант в Институт за изследване на изкуствата при БАН) – Едно свидетелство от Феликс
Каниц за куклен театър по българските земи преди Освобождението
доц. д-р Петя Банкова (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН) – Куклата като идеологически инструмент в социализацията на детето
гл. ас. д-р Катерина Гаджева (Институт за изследване на изкуствата при БАН)– Куклата в българската детска илюстрация от втората половина на ХХ в. Социологически и художествени аспекти
Дискусия
Кафе-пауза (13:30-13:45 ч.)

Трета беседа (13:45-14:45 ч.)
гл. ас. д-р Калина Минчева (Университет по библиотекознание и информационни технологии) – Пътят от идеята през текста и илюстрацията до куклата. Примерът на един проект за детска авторска книга
Бистра Писанчева (докторант СУ „Св. Климент Охридски“) – Куклата, ушита от плат: първи стъпки в ръкоделието
Венера Нечкова-Фингарова (Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“) – Куклата и децата в предучилищна възраст – възможности и актуални проблеми в България
Дискусия

Закриване (14:45-15:00 ч.)
Научен екип (Институт за изследване на изкуствата при БАН) – Представяне на проекта „Българските художници за децата. Иван Пенков“, финансиран от Програма „Култура“ на Столична община

­

Публикувано в Конференции, Печатно книгоиздаване. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *