Книгоиздаване по време на криза

Национален научен семинар, посветен на 15-годишнината от създаването на специалност „Книгоиздаване“ във Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“

Администратор

­

TheFuture

­

ПРОГРАМА

20 май 2013 г.

10:00 – 10:15 ч. – Откриване на семинара

Приветствия

Доц. д-р Теодора Петрова – Декан на ФЖМК, СУ “Св. Климент Охридски”

Доц. д-р Веселина Вълканова – Ръководител на катедра “Печат и книгоиздаване”, ФЖМК, СУ “Св. Климент Охридски”

Встъпителни думи

Проф. д-р Алберт Бенбасат, катедра “Печат и книгоиздаване”

­

Първо заседаниемодератор: доц. д-р Веселина Вълканова

10:15 – 10:30 ч.

Веселин Тодоров – Председател на УК та АБК; Управител на изд. “Сиела”

Кризата през погледа на книгоиздателите

10:30 – 10:45 ч.

Проф. дфн Ани Гергова – СУ “Св. Климент Охридски”

За историята на книгата, преподавана в петнадесетгодишната специалност “Книгоиздаване” на СУ “Св. Климент Охридски”

10:45 – 11:00 ч.

Проф. д-р Вера Ганчева – СУ “Св. Климент Охридски”, ФКНФ

Книгоиздаването в България – стихия или система

11:00 – 11:15 ч.

Проф. д-р Алберт Бенбасат – СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК

Кризата – опит за периодизация

11:15 – 11:30 ч.

Проф. дфн Николай Аретов – Институт за литература, БАН

Обратната страна на “кризата”

11:30 – 11:45 ч.

Йонко Йончев – Управител на изд. “Рива”

Кризисни ситуации в българското книгоиздаване – опит за поглед отвътре

11:45 – 12:00 ч.

Дискусия и кафе

12:00 – 13:00 ч.

Обедна почивка

­

Второ заседание – модератор: проф. д-р Алберт Бенбасат

13:00 – 13:15 ч.

Проф. д-р Тотка Монова – СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК

Литература в таблоиден формат – антикризисни мерки с антикултурен ефект

13:15 – 13:30 ч.

Гл. ас. Марин Бодаков – СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК

Литературофили и литературофоби

13:30 – 13:45 ч.

Гл. ас д-р Йордан Ефтимов – НБУ, Департамент “Нова българистика”

Висока и популярна литература и как се справя българската среда с тази разлика

13:45 – 14:00 ч.

Гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева – СУ “Св. Климент Охридски”

Литературната награда като антикризисна мярка в книгоиздаването (Един пример от историята на българската литература)

14:00 – 14:15 ч.

Оля Стоянова – докторант, СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК

Образът на книгата в условията на криза

14:15 – 14:30 ч.

Яница Христова – студент ІV курс “Книгоиздаване”, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Читателска криза – криза на вкуса

14:30 – 14:45 ч.

Дискусия

14:45– 15:15 ч.

Кафе-пауза

­

Трето заседание – модератор: проф. д-р Тотка Монова

15:15 – 15:30 ч.

Доц. д-р Милена Цветкова – СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК

Краят на електронната книга

15:30 – 15:45 ч.

Д-р Ангел Манчев – СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК

Издаване и търговия с електронни книги в България по време на криза

15:45 – 16:00 ч.

Доц. д-р Росица Сарджева – Технически университет – София, Филиал – Пловдив

Нанографията – новият хоризонт на печата

16:00 – 16:15 ч.

Ваня Стоянова – докторант, СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК

Дискомфорт за четенето от “дисплейна” книга

16:15 – 16:30 ч.

Таня Данаджикова – студент ІV курс “Книгоиздаване”, СУ “Св. Климент Охридски”

Рекламиране на книгата – български и световни практики

16:30 – 16:45 ч.

Кристине Василева – студент ІІ курс “Книгоиздаване”, СУ “Св. Климент Охридски”

Проблем ли е политическата коректност за българското книгоиздаване?

16:45 – 17:00 ч.

Дискусия и закриване на работния ден

­

21 май 2013 г.

Четвърто заседание – модератор: проф. д-р Алберт Бенбасат

10:00 – 10:15 ч.

Проф. дпн Петранка Филева – СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК

Книгоиздаването в дигитална и креативна Европа

10:15 – 10:30 ч.

Гл. ас. д-р Жана Попова – СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК

Литература, книги, автори, издатели във видеоплатформите “Youtube” и “vbox.bg”

10:30 – 10:45 ч.

Доц. д-р Грета Дерменджиева – СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК

Тенденции към реверсивност в “дегустацията” и “консумацията”на книги в дигиталния свят

10:45 – 11:00 ч.

Доц. д-р Андреана Ефтимова – СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК

Кризата в кодификациите на книжовните норми – криза в българското книгоиздаване

11:00 – 11:15 ч.

Радина Теодосиева – студент ІІ курс “Книгоиздаване”, СУ “Св. Климент Охридски”

Транскрипцията на чужди собствени имена в българските книги – мисията невъзможна

11:15 – 11:45 ч.

Дискусия и кафе

11:45 – 13:00 ч.

Обедна почивка

­

Пето заседание – модератор: гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева

13:00 – 13:15 ч.

Гриша Атанасов – СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК

Издателството като медия

13:15 – 13:30 ч.

Гл. ас.д-р Васил Загоров – УниБИТ

Книгоиздаването по време на криза – аспекти и проявления в историята на българската книга

13:30 – 13:45 ч.

Светлана Минева – докторант, СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК; изд. “Сиела”

Политики и практики на панаирите на книгата по време на криза

13:45 – 14:00 ч.

Яница Радева – докторант, СУ “Св. Климент Охридски”, ФСлФ

Перманентност на кризата в издаването на литературни списания в България (1989-2012)

14:00 – 14:15 ч.

Малина Димитрова – докторант, СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК; УИ “Св. Св. Кирил и Методий” – В. Търново

Университетското книгоиздаване в България – подмененият образ на институцията

14:15 – 14:30 ч.

Дискусия

14:30– 14:45 ч.

Кафе-пауза

­

Шесто заседание – модератор: доц. д-р Милена Цветкова

14:45 – 15:00 ч.

Доц. д-р Антоанета Тотоманова, ас. Илона Калоянова – Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”

Библиометричен анализ на издателската продукция в България (2009-2012)

15:00 – 15:15 ч.

Доц. д-р Антоанета Тотоманова, Ефросина Ангелова – Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”

Идентификационните данни в изданията в контекста на българското книгоиздаване

15:15 – 15:30 ч.

Ас. Радослава Стефанова – Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”

Българските продължаващи издания в Международната система за ISSN

15:30 – 15:45 ч.

Ас. Татяна Дерменджиева – Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”

Електронните издания в системата ISBN през 2012 г.

15:45 – 16:00 ч.

Силвия Зафирова – Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”

Българските нотни издания в Международната система за ISMN

16:00 – 16:15 ч.

Дискусия

16:15 – 16:30 ч.

Кафе-пауза

­

Седмо заседание – модератор: проф. д-р Алберт Бенбасат

16:30 – 16:45 ч.

Виктория Бисерова – докторант, СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК; изд. “Ентусиаст”

Как се стартира издателство по време на криза

16:45 – 17:00 ч.

ас. Катя Кирилова – докторант, СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК; ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Съвременното детско книгоиздаване в България – проблеми и перспективи

17:00 – 17:15 ч.

Вида Делчева – докторант, СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК

Комиксът в политиките за насърчаване на четенето

17:15 – 17:30 ч.

Дискусия и закриване на семинара

­

Забел.: На 15 срещу 16 май 2013 г. в Българското национално радио, програма „Хоризонт“, предаване „Нощен хоризонт“ се състоя разговор по повод юбилейния семинар на журналистката Кармен Манукян с проф. д-р Алберт Бенбасат и студентката Гергана Драйчева от ІV курс специалност „Книгоиздаване“. Записът може да се чуе тук.

­

zp8497586rq
zp8497586rq
Публикувано в Печатно книгоиздаване, Семинари. Постоянна връзка.