Прием на нови членове

В.А.З.А.

­

­

          БФО ПРИЕМА НОВИ ЧЛЕНОВЕ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА!

          За членове на БФО могат да кандидатстват фотографи, изкуствоведи, журналисти и творци от всички области на изкуството, пряко или косвено свързани с фотографията.

          Кандидатстването ще се извършва с попълване на формуляр за кандидатстване и изпращане на портфолио по електронен път.

          Кандидатите, желаещи да представят портфолио на хартиен носител, предвид естеството на създаденото (желатин силвър процес, благородни фотографски процеси и други), заявяват желанието си при попълване на формуляра за кандидатстване. В този случай кандидатурата се разглежда след насрочена среща за разглеждане на портфолиото.

          Приетите и настоящите членовете на БФО имат право на:

 • участие в събития, проекти и дейности, извършвани от БФО;

 • отстъпка при закупуване на списание „Фотобюлетин“;

 • безплатни портфолио консултации по отношение конкурси;

 • правна консултация и адвокатска защита на авторското право и сродните му права;

 • юридическа подкрепа, консултации и съдействие при разработване и осъществяване на авторски/професионални проекти.

          Необходими документи за онлайн кандидатстване:

 • формуляр за кандидатстване/молба (в свободен текст, включващ данни за контакт с кандидатстващия);

 • творческа/професионална автобиография;

 • портфолио – онлайн кандидатурите се изпращат в .zip/.rar файл с описание на съдържанието, творческа позиция (за проект, серия и т.н.) при наличие на такава.

          Необходими документи за кандидатстване на място:

 • формуляр за кандидатстване/молба (попълва се на място);

 • творческа/професионална автобиография;

 • портфолио;

 • резервиране на дата и час за разглеждане на портфолио на място (чрез изпращане на e-mail, изпратен не по късно от 29.10.2012 г.).

          Срок за обявяване на резултатите: 05.11.2012 г.

          В срок от 2 седмици след разглеждането на всички молби и обявяването на резултатите одобрените за нови членове е необходимо да внесат такса „Годишен членски внос“ в размер на 30 лв. по сметката на Българско Фотографско Общество.

          Всеки новоприет член се обявява след взето решение на заседание на Управителния съвет на БФО и двустранно подписана декларация за принадлежност към БФО.

          Документите следва да бъдат подадени на електронен адрес: photo.bulletin@gmail.com не по-късно от 29.10.2012 г.

­

zp8497586rq
zp8497586rq
Публикувано в Конкурси, Фото. Постоянна връзка.