Творческа фотография

Тематичен план на учебната дисциплина „Творческа фотография“ във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“

Антоан Божинов

­

Antoan Bozhinov

Антоан Божинов

­

 1. Изображение и текст. Историческа справка
 2. Фотографията и другите изобразителни изкуства. Изкуство ли е фотографията?
 3. Структура на фотографското изображение
 4. Жанровете и творческата фотография. Общ поглед
 5. Първи опити за творческа употреба на фотографията. Пикторализъм. Средата на ХІХ век. Автори
 6. Развитие на творческата фотография до Първата световна война. Две посоки – пикторална и документална. Автори
 7. Светът по време и след Първата световна война. Модерното изкуство. Развитие на творческата фотография. Автори
 8. Тенденции до Втората световна война. Автори
 9. Отражение на обществено-политическата ситуация и технологиите по време на Втората световна война и веднага след нея върху развитието на творческата фотография. Автори
 10. Развитие на визуалните изкуства и фотоизкуството след Втората световна война до 70-те години на ХХ век. Автори
 11. Развитие на салонната фотография след Втората световна война.  Появата на първите фотографски галерии
 12. Мястото на аматьорската фотография и любителските фотографски организации в развитието на творческата фотография в периода 60-те – 80-те години на ХХ век
 13. Разгърнатите фотографски форми. Серия, цикъл, фотоесе, изложба, книга
 14. 90-те години на ХХ век. Постмодернизмът и фотографията
 15. Анализ на фотографското изображение. Връзката между изобразителните и наративни компоненти на фотографията
 16. Изработка на изложбено фотографско копие. Правила. Окончателно оформление
 17. Развитие на творческата фотография през ХХІ век. Промени, настъпили с навлизането на цифровите технологии. Мястото на фотографията в съвременните визуални изкуства

­

Забел.: Текстът се публикува за първи път в e-Scriptum.

­

Публикувано в Учебни програми, Фото. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *