Сесия 2012

Изпитна сесия и кандидат-студентска кампания – 2012 г.

Администратор

­

1. Защити на дипломни работи в катедра „Печат и книгоиздаване“ на ФЖМК по време на изпитната сесия

© Антоан Божинов

­

© Антоан Божинов

­

 © Антоан Божинов

­

2. Церемония по връчване на дипломи за завършени образователни степени „бакалавър“ и „магистър“ във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“

© Антоан Божинов

­

© Антоан Божинов

­

© Антоан Божинов

­

© Антоан Божинов

­

© Антоан Божинов

­

© Антоан Божинов

­

3. Кандидат-студентски устен изпит във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“

© Антоан Божинов

­

 © Антоан Божинов

­

© Антоан Божинов

­

© Антоан Божинов

­

 © Антоан Божинов

­

© Антоан Божинов

­

© Антоан Божинов

­

© Антоан Божинов

­

© Антоан Божинов

­

© Антоан Божинов

­

© Антоан Божинов

­

© Антоан Божинов

­

© Антоан Божинов

­

© Антоан Божинов

­

          На добър час!

­

zp8497586rq
zp8497586rq
Публикувано в Събития. Постоянна връзка.