Сдружениe

Администратор

­

          Информационно-образователният сайт за книгоиздаване и журналистика, литература и фотография e-Scriptum от лятото на 2020 г. става печатен виртуален орган на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Къща за книжовна култура“ (ККК), обединяващо интересите на книговеди, литературоведи, езиковеди, изкуствоведи, образователни специалисти, журналисти и творци.

          Каква е  символиката в това наименование? 1. Къщата – като устойчив дом, духовно пространство, храм на служение, но и като „у дома“, като защитено и сигурно място от „думи кални“ и „хули гадки“, като отказ от крясъка на улицата. 2. Книжовността, „таз сила нова“ – и днес книжовността е нова, живеем с нова книжовност, доколкото тя е не само хартиена, но и компютризирана, не само книгова, но и блогова, не само затворена между корици и статична, но и динамизирана, „подкастова“ и т.н., ала винаги книжовност: носителка на отлята в писмена словесност. 3. Култура – знаем едното „К“ като медия за култура. Ние пък сме три пъти „К“: като „култура“, „къща“ и „книжовност“, взети заедно. Защото борбата за книжовност е борба за висока култура, не непременно елитарна, но задължително с ценз.

          Нашата Къща е винаги отворена, като Антимовски хан – тук всеки е добре дошъл, стига да идва с добра умисъл. Може да дойде, да се нагости с идеи и опит, но  и трябва да остави нещо от себе си – малко от мъката си (творческа), повече от мъдростта си (човешка).

          Нека да си пожелаем на добър път, странници, избрали да домуват в това заКътано място на съмишленици!

 

Дейност на Сдружение „Къща за книжовна култура“

Членове на Сдружение „Къща за книжовна култура“

­­