Ре-композиция

Администратор

­

Re-kompozitsia

­

          Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”, Институт за съвременно изкуство – София и издателство „Изток-Запад“ Ви канят на 27 февруари 2013 г. в 19:00 ч. в Новата конферентна зала на Ректората на представяне на книгата на Красимир Терзиев „Ре-композиция. Aвтор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроизводство“. [1]

          Участници ще бъдат Александър Кьосев (СУ „Св. Климент Охридски“), Боян Манчев (Нов български университет), Любен Козарев (издателство „Изток-Запад”) и Яра Бубнова (Институт за съвременно изкуство – София). [2]

          „Изложението в тази книга следва процесите на дематериализация и фрагментация на онова, което сме свикнали да наричаме произведение на изкуството. Става дума за всички онези процеси и артефакти в центъра на художествените практики в съвременните визуални изкуства, които са движени, от една страна, от развитието на технологиите за производство и разпространение на образи, а от друга, от променящото се отношение към това що е изкуство. По-конкретно се фокусирах върху въпросите, които тези процеси поставят пред традиционни понятия като оригинал, копие и свързаните с тях проблеми за мястото, времето, медията, а те от своя страна препращат към позициите на автора и публиката.

          Културата на ремикс изглежда като дематериализирана култура за всички — даром. В безпрецедентното по своите мащаби творчество в мрежата отеква ехото на много манифестирани от художествените авангарди утопични амбиции: демократизиране на естетическия опит, активиране на зрителя и превръщането му в участник в творческия процес, свободен трансфер на културни обекти и съдържания между различни контексти, отпадане на границите между жанрове, форми и езици на изразяване, между кодовете на висока и ниска култура, накратко — между изкуство и живот. Като че ли там, където авангардите се провалят, техномедиите днес успяват. Само че тези дематериализирани културни обекти (които препращат към стратегията на съпротива на авангардите) впоследствие се оказват перфектно адаптирани към постфордистката фаза на капитализма и новата икономика.” (Красимир Терзиев)

­

Бележки:

1. Терзиев, Красимир. Ре-композиция. Aвтор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроизводство. Институт за съвременно изкуство — София, изд. „Изток-Запад“, София, 2012, ISBN 9786191521319.

2. Редактори: Диана Попова и Кирил Прашков. Превод на английски: Любов Костова.

­

Източник: Културен център на СУ „Св. Климент Охридски“

­

zp8497586rq
Публикувано в Онлайн медии, Премиери. Постоянна връзка.