Етически изисквания

Администратор

­

          Информационно-образователният сайт за книгоиздаване и журналистика, литература и фотография e-Scriptum се подчинява на следния нетикет:

  • всички публикации в e-Scriptum са със запазени авторски права;
  • разпространението на публикации от e-Scriptum по електронен, печатен, ръкописен или друг начин без посочване на източника не се разрешава;
  • позоваването или цитирането на публикации от e-Scriptum трябва да бъде съобщавано на авторите и редакторите на e-Scriptum;
  • редакцията на e-Scriptum не отговаря за действия по непозволено заимстване или плагиатстване от страна на авторите, които носят цялата отговорност за автентичността на своите текстове;
  • материалите, предложени за публикуване в e-Scriptum, не бива да накърняват човешкото достойнство и да дискриминират никого по пол, възраст, етнос, национална принадлежност, вероизповедание, майчин език, образователен статус, професионална реализация или сексуална ориентация;
  • материалите, предложени за публикуване в e-Scriptum, трябва да са написани на български книжовен език и на кирилица, както и да спазват общоприетата култура на речта;
  • коментарите под публикациите в e-Scriptum трябва да са подписани с реалните имена на авторите им.

          Основно изискване на редакторите е предложените текстове за публикуване в e-Scriptum да нямат друга онлайн публикация и тук да се качват за първи път в Мрежата. Следователно предложените материали може да са или оригинални ръкописи, невидели досега печат, или вече обнародвани на традиционен книжен или офлайн електронен носител.

­­