Публикуване

Администратор

­

          Информационно-образователният сайт за книгоиздаване и журналистика, литература и фотография e-Scriptum поставя известни етически, езикови и технически изисквания към постъпващите за публикуване ръкописи, свързани с моралното и езиковото поведение на авторите и с техническите възможности на платформата за публикуване в сайта.

­

Езикови изисквания

Етически изисквания

Технически изисквания

­