Публикуване

Администратор

­

          Информационно-образователният сайт за книгоиздаване и журналистика, литература и фотография e-Scriptum поставя някои етически, езикови и технически изисквания към постъпващите за публикуване материали, свързани с моралното и езиковото поведение на авторите и техническите възможности на платформата за публикуване в уебсайта.

­

Езикови изисквания

Етически изисквания

Технически изисквания

­