Българският символизъм

Иван Радославов

­

Иван Радославов

(1880 – 1969)­

 

          Преди приблизително деветнайсет години едно свободно от рутина и традиции списание („Художник“, 1905 г.) напечата следното стихотворение под заглавие „Новият ден“:

          Под глух тътнеж просторът цял трепери,

          звезди отскачат в пътя замъглен

          и през разтворени железни двери

          сред златен прах пристигна новий ден.

 

          Подава свойта празна чаша, гледа

          дали нектар зората ще налей,

          а тя целува го, изчезва бледа

          в простора само нейний плащ белей.

          Неговият автор Теодор Траянов, млад човек тогава, току-що започващ литературната си кариера, едва ли е подозирал значението на тази пиесетка за историята на новата на времето си българска поезия. А за нас, за всички ни днес, е ясна тази пророческа символизация, която представляваше това малко стихотворение – едно от най-чистите, написано в духа на символизма – за настъпващото утро на нашето литературно възраждане. Има още

Публикувано в Литературознание, Статии | Коментирайте

Двойна премиера на академични книги

Администратор

­

­

          Предстои двойната премиера! Защо двойна?

          Защото виновничките са две Юлии – едната Голяма по възраст (не толкова!) и по академични титли: проф. дфн Юлияна Стоянова, и една Малка по възраст (не толкова…) и по академични титли: гл. ас. д-р Юлия Йорданова.

          Двойна премиера, защото е премиера на две книги едновременно: „Значение на детската лингвистика“ с три студии на проф. д-р Иван Георгов – български философ и лингвист от началото на миналия век, възродени за днешните читатели от Юлияна Стоянова, и „Детската мъдрост“ със статии на съвременни български хуманитаристи от областите на философията, лингвистиката, педагогиката, литературознанието, логопедията и т.н., призовани да се появят от Юлия Йорданова. Има още

Публикувано в Премиери | Коментирайте

Академичноприложни изследвания на детската мъдрост – възможни и реални

Представяне на интердисциплинарен сборник със статии „Детската мъдрост. Академичноприложни изследвания“, София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2023, с премиера на 29.06.2023 г. в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“ – Ректорат.

Юлия Йорданова-Панчева

­

­

­

Уебинарът

          Книгата под заглавие „Детската мъдрост. Академичноприложни изследвания“ е сборник с научни статии върху един общ обект на изследване – детската мъдрост. Това са писмени версии на доклади от проведен уебинар точно преди две години – на 26 юни 2021 г. – по време на физическите ограничения през Ковид пандемията.

          Тогава поканих колеги, които уважавам и ценя като учени, да се произнесат по тази тема, като идеята ми беше те да представят гледната си точка към нея от позицията на своята научна дисциплина. Така на този импровизиран онлайн форум участваха философи, лингвисти, литературоведи, педагози, логопеди, етнографи, методици на обучението по език и литература, дори богослови и библиоведи, които разгледаха въпроса за детската мъдрост от различни аспекти: първо, има ли детска мъдрост, ако да – какво представлява тя, кога се проявява, какви са нейните характеристики – логически, езикови, социокултурни, какви фактори я обуславят и т.н. Цялостният отговор – смея да твърдя, че има такъв – се оказа положителен и в хода на работата първоначалните кавички от израза детска „мъдрост“ бяха свалени, отпаднаха от негативната предикация и се установи тезата, че щом има детско мислене в качеството му на мъдруване, то наличен е и позитивният резултат от тази дейност: мъдростта. Има още

Публикувано в Есета, Образование, Печатно книгоиздаване, Статии | Коментирайте