Литературата днес

Критически анализ на кирилизиран сайт за българска художествена литература Литературата днес

Жана Попова

­

literaturata-dnes

­

Увод

          С развитието на технологиите и достъпа на много хора до виртуалното пространство през последните години се наблюдава ръст в появата на т. нар.  „нови медии”. Този вид медии са базирани в интернет и се отличават с разнообразни тематики. Новите медии може да са информационни сайтове, уебпортали, посветени на различни културни области, или пък лични блогове, в които авторите споделят своята гледна точка по различни въпроси. Именно в категорията на новите медии попадат съвременните сайтове, които са посветени на литература. Независимо дали става въпрос за „чисто” литературен сайт, който набляга на публикуването на актуални новини от областта на литературата, или пък за авторска уебстраница, в която се качват произведенията на съответен автор – истината е, че сайтовете за литература се радват на голям интерес във виртуалното пространство. Причината за това се дължи на факта, че интернет е едно добре развито поле за осъществяване на комуникация, като с течение на времето дори се превърна в най-добрия начин за достигане до многобройни реципиенти. Благодарение на интернет, един автор може да има милионна аудитория, която ще следи публикациите му и развитието на творчеството му. Затова не е преекспонирано твърдението, че сайтовете, посветени на литература, се радват на широк кръг от читатели.

          Въпреки това преди да премина към изследване на конкретен сайт за литература, трябва да отбележа, че определението на термина „сайтове” съдържа в себе си общ смисъл. Мисля, че в днешно време съществуват различни категории и разделения на сайтовете. Има такъв вид сайтове, които са чисто информационни и наблягат на публикуването на актуални новини. Съществуват сайтове, които развиват предимно аналитична дейност и се усъвършенстват в областта на оперативната критика (рецензиите върху книги). Има и сайтове, които са посветени на определен автор и публикуват информация, която е свързана само с неговото творчество. В съвременното виртуално пространство се наблюдават и кросмедийни сайтове. Това са медии, които имат присъствие както в печата, така и в интернет. Когато обаче се говори за сайтове, посветени на литература, един от най-разпространените и използвани видове е блогът. Подобно на други интернет феномени, този електронен канал за общуване се появява вследствие на бързото развитие на технологиите. Блогът се смята за подобрена версия на личните интернет страници. Съчетавайки в себе си основните компоненти на личните страници, блоговете  помагат за  представянето на отделните индивиди и опростяването на интернет комуникацията. За разлика от личните интернет страници, блоговете не изискват специални компютърни умения и осигуряват лесен достъп за всички. Това е основната причина за появата на толкова разнообразни и многобройни блогове.

          В това изследване ще анализирам един от най-добре структурираните и посещавани сайтове за българска художествена литература на кирилица – блогът на Преслав Ганев „Литературата днес” (www.literaturatadnes.com). Основната ми цел е да изследвам неговото съдържание, история, развитие и методите, които използва за популяризация. Ще анализирам неговото графично оформление и авторски състав. Ще проследя дали блогът „Литературата днес” е успял да се развие и да се наложи като професионален литературен сайт, или все още се идентифицира като блог на едноличен автор. Отговорите на тези въпроси ще станат ясни в процеса на анализиране.

­

История, дизайн и структура на блога „Литературата днес”

          Сайтът „Литературата днесе създаден през 2007 г. от блогъра Преслав Ганев. В този период блоговете са в своя възход като медия, те се радват на голям интерес от страна на хората и често играят ролята на лична интернет страница. Тогава социалните мрежи все още не са разширили своето влияние и хората споделят личните си мисли и преживявания в блогосферата. Тъй като сайтът възниква по идея на Преслав Ганев, лично той носи юридическата отговорност за всички публикувани материали в него. Той е човекът, който държи авторските права и определя интензитета на публикациите. Сайтът не е насочен към определена възрастова група, макар че е по-предпочитан от по-младите интернет потребители (на възраст между 25 и 45 години).

          От гледна точка на технологичната структура „Литературата днес” използва платформата „WordPress” за своите материали. Това е една от най-често прилаганите компютърни програми при създаването на личен блог. Тя е много разпространена, тъй като притежава атрактивен дизайн и лесно функционално меню. Макар че компютърната програма предлага готови графични оформления за интернет страници, „Литературата днес” приятно изненадва своите посетители със собствена визия.

          Графичното оформление на сайта е свързано с неговата тематика. На фона на светлосив тапет е поставена снимка на библиотека, която е изпълнена с многобройни цветни книги. Различните цветове на книжните корици превръщат снимката в пъстра картина, която контрастира добре на „официалния” сив тапет. Освен че може да се похвали с авторска визия, „Литературата днес” притежава и собствено лого. Върху снимката с книжната библиотека е изобразена артистична плетеница, която прилича на разтворена книга и човешки мозък. Оформлението на логото сякаш подсказва, че книгата е най-важната духовна храна за човека и тя трябва да се „консумира” редовно.

          Точно под картината с провокативното лого е подредено главното меню на сайта. То се състои от пет основни категории, които са оцветени в черно. Така те изпъкват на фона на сивия тапет и привличат вниманието на читателите. Имената на рубриките са „Home”, „Библиотека”, „Книга за писането”, „Книжни блогове” и „Къде попадна?”. Всяка една от тях съдържа различни материали от областта на литературата. Тези категории в сайта се поддържат от създателя на блога. Макар че понякога има участие на други автори, Преслав Ганев е главният автор и редактор в „Литературата днес”. Малко под главното меню, в дясната част на страницата, са подредени по-второстепенните рубрики. Тяхната цел е да правят препратки към публикации в самия сайт и да привличат по-голяма аудитория. Имената на тези раздели са „Навигация”, „Препоръчано”, „(Не)случайни книги”, „Ако сте пропуснали”, „Най-нови ревюта” и „Скорошни коментари”. От същата страна са разположени рекламите в сайта, линк към официалната „Фейсбук“ страница, както и предложение за електронен абонамент. Тези по-малки шест рубрики съдържат аналитични литературни коментари, които целят да обогатят познанията на аудиторията. Второстепенните категории в „Литературата днес” представляват интересен хибрид между информационни новини и личен коментар на автора Преслав Ганев. Публикациите в тези рубрики са „гарнирани” с неговото специфично чувство за хумор и представят оперативна критика на съвременни литературни произведения. Освен това в тези по-малки раздели се съдържат връзки към други сайтове за литература или се отправят препоръки към читателите. За да се анализира основното послание, което отправя „Литературата днес”, трябва внимателно да се разгледат всички рубрики на сайта. Затова в следващия етап от своето изследване  ще се фокусирам върху основните категории и подкатегории на литературния сайт.

          „Литературата днес” предлага атрактивно оформление и разнообразно съдържание. Страницата на Преслав Ганев има разчупена визия, провокира читателите към размисъл и предизвиква обратна връзка с аудиторията. Съчетавайки в себе си изчистен дизайн с интерактивни елементи, литературният сайт умело направлява своите посетители и знае къде да постави акценти. Благодарение на разделението между главни и подчинени категории, читателите подреждат по степен на значимост публикуваните материали и знаят къде да насочат вниманието си. В същото време така се поставя по-ясна граница между отделните публикации и те тематично се обособяват в различни групи. Поради тази причина смятам, че „Литературата днес” притежава добра структура, която работи в полза на основното предназначение на сайта. Целта на Преслав Ганев е да обхване различни аспекти от областта на литературата и да ги степенува в своята интернет страница. Благодарение на структурата и дизайна, „Литературата днес” успешно направлява своите читатели, като им предоставя по-важната информация от света на книгите. Какви са обаче отделните елементи, които сформират успешната структура на „Литературата днес”? Това ще стане ясно в следващата част от анализа.

­

Основни категории в „Литературата днес”

          Въпреки че „Литературата днес” отговаря повече на характеристиките на блог, първоначалният замисъл за сайта е бил доста по-различен. Доказателство за това са отделните категории, както и коментарът на Преслав Ганев в официалната му визитка:  „Стартирал като един от първите блогове за книги в България, в момента „Литературата днес” е далеч от званието „най-четен“, макар пет години да са предостатъчно време да се постигне това. За сметка на това си е изградил стабилно количество редовни и верни читатели… Така или иначе, сега това е просто един от много блогове за книги – в него пише предимно един човек, това съм аз – Преслав Ганев, а понякога се включват и гости…“ [1].  Макар че не е успял да реализира амбициите на своя създател, „Литературата днес” има малък, но верен кръг от читатели. Това се дължи на професионално структурираните категории, както и на интересните публикации. Истината е, че популярността на сайта се дължи до голяма степен на неговите атрактивни рубрики и много читатели продължават да посещават „Литературата днес” заради материалите в различните тематични категории.

          Петте основни рубрики на литературния сайт съдържат в себе си богата информация и насочват читателите към полезни източници. Всеки почитател на книгите може да намери всичко необходимо в „Home”, „Библиотека”, „Книги за писането”, „Книжни блогове” и „Къде попадна?”. Подрубриките също предоставят полезна информация, но основните раздели са тези, които привличат читателите и ги насочват към вътрешната йерархия на сайта. Затова е от голямо значение редът, по който са подредени категориите в основното меню.

          Първият раздел от главните рубрики в „Литературата днес” е „Home”. Там се публикуват предимно материали на Преслав Ганев. Изцяло профилиран и насочен към оперативната критика, разделът „Home” предлага интересни рецензии и отзиви за нашумели литературни произведения. В тази категория Преслав Ганев проявява своя писателски талант и по един забавен и интригуващ начин дава мнението си за новоизлезли книги на българския пазар. Публикуваните текстове се отличават с интересно чувство за хумор и голяма доза ирония, която авторът насочва към самия себе си. Писателският стил на Преслав Ганев е по-разговорен, той използва повече жаргонни изрази, но това превръща рецензиите му в разбираеми и привлекателни за масовия читател. Освен че залага на индивидуалността на автора и специфичното му чувство за хумор, в рубриката „Home” се наблюдава интересно графично оформление. Всички публикувани текстове тук изобилстват от картинки или снимки, като Преслав Ганев се стреми качените изображения да отговарят на стила и темата на текста. В повечето случаи това са кориците на самите книги, чиято рецензия е представена. Има някои материали, при които се използват по-раздвижени графики или илюстрации на прочути художници. Мисля, че наличието на многобройни изображения в категорията „Home” цели да привлече повече читатели и да провокира техния интерес да продължат да посещават сайта. В същото време комбинацията между интересни снимки и атрактивно написан текст е добра предпоставка за висока посещаемост на даден интернет адрес.

          Най-ценното в рубриката „Home” са интересните рецензии и неподражаемият авторски стил на Преслав Ганев. Създателят на сайта не се притеснява да критикува или възхвалява. Той представя независими материали, които са съпътствани от силна ирония и подправени с „пиперливи” забележки. Така например,  авторът не се смущава да категоризира дадена книга като добра или лоша. В случая той разчита на професионалния си усет и дългогодишен опит , които му подсказват дали дадено произведение е достатъчно въздействащо, или не. На база на своите професионални качества и интуиция Преслав Ганев създава своите рецензии за рубриката „Home”. Това е причината за появата на понякога странни текстове – материали, които сякаш са в два крайни полюса: на стойностното и посредственото. Такива например са случаите с рецензиите върху книгите „Наръчник на оптимиста” на Матю Куик и „Дълбоко в деколтето” на Ружа Лазарова. При „Наръчник на оптимиста” Преслав Ганев възхвалява стила на автора и качествата на книгата, докато при „Дълбоко в деколтето” остро критикува посредствеността на произведението. Рецензията му за „Наръчник на оптимиста”  не пести суперлативи. Той заявява: „Романът беше чиста наслада за читател като мен – с приятен съвременен превод, написан на прекрасен език, предизвиква почти цялата палитра от емоции, за които мога да се сетя…” [2]. Това са силни и смели думи, които показват, че авторът не се смущава да демонстрира своята симпатия или антипатия към едно произведение. Коментарът на Преслав Ганев за „Дълбоко в деколтето” също е доказателство за неговия писателски нрав. В този случай обаче езикът на автора е много по-критичен: „Признавам си, от много време не бях дочитал книга само за да видя дали може да стане по-зле. Още от самото начало на „Дълбоко в деколтето“, […] аз усетих непримиримата досада, струяща из страниците ѝ…” [3]. Тези две рецензии на Преслав Ганев ясно показват стила, който преобладава в рубриката „Home”, както и защо точно този раздел посреща посетителите на сайта. Категорията „Home” кореспондира изключително добре с читателите на блога, като в същото време показва областта на профилиране на „Литературата днес”. Постепенно ракурсът в  сайта на Преслав Ганев се превръща в добра литературна медия с акцент върху оперативната критика. Поради тази причина е важно още първата рубрика от главното меню да съдържа рецензии и да съответства на основния тематичен профил на сайта.

          Вторият раздел от главните категории представя един по-различен и силно функционален поглед върху задължителните рубрики в сайт за литература. Става дума за раздела „Библиотека”, в който не се съдържат информационни материали или аналитични текстове. Там има запас от много по-ценни публикации за читателите. Тази рубрика събира всички рецензии и коментари, които са писани за различни литературни произведения. Те са подредени по азбучен ред според фамилията на авторите и са добре организирани. Този раздел предоставя възможност за виртуална разходка из „тайните” коридори на сайта, като показва целия набор от публикации, които се пазят в „Литературата днес”. Категория „Библиотека” представлява своеобразен архив на сайта. Благодарение на тази система, читателите имат достъп до по-стари публикации или информация, свързана с отдавна публикувани произведения. Поддръжката на архив не е лесна задача, но Преслав Ганев създава добра организация и успява отлично да се справи. При създаването на архив е важно да имаш добра подредба на материалите и да проявяваш прозорливост какво би заинтригувало посетителите на сайта. Смятам, че Ганев е акцентирал върху важните неща в „Литературата днес” и формира архив, който съдържа най-добрите и интересни публикации на сайта. От друга страна, поставянето на рубрика „Библиотека” на второ място в главното меню не е случайно. По този начин Преслав Ганев дава индикация за висока организираност и подреденост, като демонстрира на посетителите, че в този т. нар. „блог“ се публикува важна информация.

          Следващата категория е „Книга за писането”. Тя предлага нещо, което много рядко се среща в сайт за литература. Авторът прави своя собствена компилация от съвети за писане и ги събира в самостоятелно произведение. Целта на Ганев е да предостави на своите читатели материали, които да им бъдат от полза и да насърчат личното им творчество. Тази компилация не се състои от съвети на самия блогър, а на прочути автори и доказали се писатели. Това прави произведението още по-ценно, а неговото публикуване – иновативна и положителна практика. Преслав Ганев описва книгата по следния начин: „От книгата ще получите насоки за писането като цяло, базисните понятия при правенето на къс разказ, интересните съвети на няколко велики писатели като Хемингуей и Оруел, една специална подборка с ресурси за писането, както и няколко любопитни изненади” [4]. Решението на Преслав Ганев е много благородно и добре прието от посетителите на сайта. Основният замисъл, който се крие зад създаването на тази категория и публикуването на самото произведение, е да се повишат заинтересованите посетители на сайта. Въпреки че при „Литературата днес” не се наблюдава явно елитарно акцентиране, структурата на сайта предразполага да бъде посещаван по-често от привърженици на литературната критика. Това е отбрана, но малка аудитория, която не провокира към дългосрочно развитие и не обещава продължително съществуване. Поради тази причина Преслав Ганев прилага иновативен метод за популяризиране на своя блог и неговото разпространение сред повече хора. Така авторът се опитва да комбинира полезното с приятното. Той хем изявява своя писателски талант и моделира литературнокритическо произведение според собствения си вкус, хем допринася за разпространението на сайта. Това е печеливша стратегия, която води до привличането на нови читатели и по-верни посетители. Мисля, че поставянето на този раздел в основното меню с категории е оправдано и се определя като дългосрочна инвестиция в бъдещето на сайта.

          Четвъртата категория от основното меню, „Книжни блогове”, също прилага оригиналност и креативност. В нея не се съдържат информационни материали, нито пък се изследват различни литературни аспекти. „Книжни блогове” прилага друга иновативна  практика, която разчупва стандартните представи за литературен сайт и доказва, че в полето на творчеството няма място за предразсъдъци. В този раздел Преслав Ганев прави нова голяма стъпка за популяризация на своя блог и доказва, че конкурентни медии могат да си взаимодействат и помагат. „Книжни блогове” предлага пълен списък на литературни блогове и сайтове на кирилица. Подредени по азбучен ред и с линкове към техните онлайн адреси, тази рубрика се координира с останалите представители на информационната и аналитичната литература у нас. Освен че демонстрира добри отношения с останалите представители на литературните медии, по този начин Преслав Ганев прави изключително благороден жест към своите колеги, който има възвръщаемост. Този списък, който е публикуван в раздел от основните категории, означава, че останалите интернет сайтове също правят препратки към „Литературата днес”. Така се осъществява двустранен процес на комуникация, в който са „замесени“ и самите читатели. Успоредно с това, съществува появата на подробен списък, който е изключително полезен за всеки литературен читател и активен интернет потребител. Както самият Преслав Ганев определя тази рубрика: „Е, това е то – най-пълната RSS-хранилка за книжните блогове в България!” [5]. Не е пресилено, ако се каже, че това е „хранилка”, която привлича читателите, осигурява по-голяма посещаемост на блога и създава приятна работна атмосфера с останалите литературно-медийни представители.

          Петата и последна категория от основното функционално меню представя визитката и основната концепция на сайта. Озаглавена „Къде попадна?”, тази рубрика съдържа визитката на Преслав Ганев, както и информация за структурата, първоначалната идея и сегашното състояние на „Литературата днес”. Често срещана практика при онлайн сайтовете е тази информация да бъде поставена отдолу или в края, за да не се забелязва веднага от посетителите. Смятам, че е добре информацията за биографията и състава на авторите да е в началото, защото по този начин читателите придобиват представа на кого е този сайт, какво е неговото съдържание и към каква аудитория е насочен. Мисля, че професионалната визитка е от първостепенно значение при интернет медиите и съвсем заслужено трябва да  попада на централно място – в главното меню сред основните тематични категории. Това е добра практика, която трябва да бъде заимствана и от други онлайн сайтове.

          Категориите в сайта „Литературата днес” са професионално създадени, добре структурирани и съдържателно изпълнени. Медията на Преслав Ганев може да е блог, но тя има по-голямо стилово и съдържателно богатство. Основните раздели в менюто са правилно озаглавени и категоризирани, като в същото време показват какви са професионалните приоритети на медията. А те са –  да бъде от полза за своите потребители и да помага при формирането на критическа мисъл у читателите. Тази основна концепция на „Литературата днес” проличава и при разделението на по-второстепенните категории, които не стоят в главното меню. В следващата част от изследването си ще анализирам тематичната насоченост и структура на по-малозначимите рубрики, които са подредени от дясната страна на интернет страницата.

­

Второстепенни категории в „Литературата днес”

          Първата подчинена категория, с която започва вертикалната подредба в „Литературата днес”, се  нарича „Навигация”. Тази рубрика се състои от дванадесет по-малки раздела, които обхващат специфични аспекти от областта на литературата. Голяма част от тези по-малки рубрики представляват раздели на рецензии, които са жанрово отделени. Техните имена са: „Разкази”, „Българска проза”,  „(Авто)биографии”, „Поезия”, „Детски книги”, „Съвети за писане” и  „Други”. В тези подкатегории са публикувани рецензии на Преслав Ганев и на други автори, които отговарят на съответния жанр. Така, освен че в „Литературата днес” има подредба на рецензиите според името на писателите, съществува и класификация според литературния жанр. Това е огромно предимство и улеснение за всички читатели на сайта. Съвсем естествено, съществуват произведения, които жанрово са трудни за определяне и затова попадат в раздела „Други”. Категорията „Съвети за писане” пък съдържа много специфична информация и затова е препоръчително да съществува самостоятелно. Това е профилирана рубрика, която е насочена към хора, които искат да се занимават с писане. Похвално е, че Преслав Ганев формира специален раздел на тази тема. Смятам, че това е добра практика, тъй като в тази категория се коментират книги, които дават професионални напътствия на бъдещи писатели.

          В рубриката „Навигация” обаче съществуват и други по-малки категории, които не представят жанрово разпределение на публикуваните рецензии. Това са разделите „Литературните разказват”, „Книги”, „Най-доброто!”, „Непрочетени” и „Безплатни книги”. В тези рубрики се наблюдава по-силно авторско присъствие, както и по-голямо участие на различни гости. В тези категории се дават препоръки на посетителите на сайта и преобладават авторските пристрастия към определен жанр или писател. В същото време, тук има известна промяна в стила на публикуваните материали. Те вече не са само рецензия, а също така репортажи, интервюта, кореспонденции, кратки дописки и други. Тази промяна се забелязва още в първата рубрика „Литературните разказват”. Последният материал, публикуван в тази категория, не представлява рецензия върху дадено произведение, а репортаж за нова книга на пазара. Друго интересно нещо е, че неговият автор не е основателят на блога. Материалът дава информация за българска писателка на детски книги и нейния творчески път: „Вълшебница, излязла от някоя книга с приказки. Носи големи очила и цветни шапки. Всичко в нея подсказва, че историята, която ще чуеш, ще бъде много добра. Своите приказки обаче Петя Кокудева разказва в стихотворна форма. И не принцове и принцеси ще срещнеш, а поредица от странни малки същества. Това, което пише, са „детски стихотворения за възрастни” – измислен жанр, в който се чувства удобно” [6]. Жанровото разнообразие в категорията „Литературните разказват” е лесно забележимо. В тази рубрика се публикуват кратки дописки с последни литературни новини, интервюта с известни български писатели за техни произведения или пък репортажи за официалните представяния на различни книги. В действителност,  промяната в писателския стил и включването на нови журналистически жанрове допринася за благоприятното развитие на сайта „Литературата днес”.

          В следващата по-малка рубрика от категорията „Навигация” не се забелязва промяна в жанровете. „Книги” съдържа всички рецензии и ревюта, които са публикувани в сайта, като този път те са подредени в хронологичен ред (според датата на публикуване). Идеята на този раздел е да компресира цялата информация, която се качва в „Литературата днес”, и да изгради нов архив, който съхранява всички материали, независимо от жанра, автора или годината на публикуване. Макар и по-различна като замисъл, рубриката „Най-доброто!” също цели да запази определен вид материали. В този случай става въпрос за най-четените рецензии от сайта. В този раздел могат да се открият всички по-значими материали, които са предизвикали положителни реакции сред читателите. Успоредно с това могат да се намерят интересни предложения за книги или важна информация. Такъв вид е хрониката за „Панаира на книгата”: „Влюбѝ се в куче, което чете! Това куче знае най-добре пътя до Софийския панаир на книгата в НДК и за нула време ще те преведе с радостен лай през натрупалите преспи на баналната литература към най-добрите книги. Четящото куче изобщо няма да се трогне от повечето напудрени и бляскави афиши за това или онова, а безпогрешно ще те побутва с муцунка към заглавията, които не трябва да пропускаш – а когато им обърнеш внимание, щастливо ще те облизва по лицето” [7]. В категорията „Най-доброто!” подобни публикации не се срещат често, но този тип материали освежават цялостния облик на сайта.

          В останалите две рубрики от „Навигация” Преслав Ганев се опитва да развие оригинални литературни жанрове, които ще привлекат нови посетители на сайта. Смятам, че той успява да прояви достатъчно креативност в създаването на рубриката „Непрочетени”. Полезна и забавна в своя замисъл, идеята на този раздел е да отличи „Литературата днес” от останалите медии за литература. Както може да се предполага от самото заглавие на рубриката, „Непрочетени” има за цел да информира читателите за всички недостатъчно добри и интересни книги на пазара. Съответното произведение получава клеймо „непрочетено”, като авторът трябва да се аргументира защо дадената книга не му е харесала и какви са нейните недостатъци. Преслав Ганев коментира своята идея по следния начин: „Внезапно ме осени прозрение – всъщност за част от читателите тук би било също толкова интересно/полезно/четивно да виждат текстове за недочетени (защо, кога и как) книги, колкото и за прочетени и респективно харесани или не” [8]. Замисълът на категория „Непрочетени”  е достоен за похвала. Смятам, че тази рубрика е едно от нещата, които отличават „Литературата днес” от останалите уеббазирани литературни медии. Полезно е да получаваш обективна обратна връзка за дадени произведения. Основен проблем на литературните сайтове е, че понякога хиперболизират или смекчават критиката върху определени книги и автори. Затова смятам, че е важно да се казва истината и да се посочват произведения, които са некачествено написани и не могат да се дочетат. По този начин читателите са информирани за всички негативи, които съпътстват съответната книга, и сами решават дали да я четат, или не. Мисля, че тази категория е много оригинална и затова Преслав Ганев трябва да положи повече усилия,  за да я развие.

          Последният раздел от „Навигация” е с по-стандартен облик в сравнение с останалите. В „Безплатни книги” блогърът организира томбола с награди и раздава различни литературни произведения. Такъв тип игри винаги привличат голям брой посетители и повишават степента на търсене на сайта във виртуалното пространство. Освен това чрез онлайн метода на споделяне повече хора научават за съществуването на този сайт и проявяват любопитство да го посетят. Организирането на подобни томболи винаги е печелившо, а още по-добре е, когато раздадените награди са тематично свързани с концепцията на медията. Мисля, че категориите от „Навигация” допринасят за общото развитие на блога „Литературата днес” и за превръщането му в търсена и четена медия. Същото важи и за останалите по-второстепенни раздели.

          Следващата категория, която попада в групата на „по-малките” рубрики,  е „Препоръчано”. Интересното при този раздел е, че при него се поставя акцент само върху едно-единствено произведение. Предполага се, че в тази рубрика се прави своеобразна реклама на определена книга, като се изтъкват всички нейни предимства. Категорията „Препоръчано” се ползва с по-престижен статут и се предполага, че се посещава най-редовно от книжните ентусиасти. Самото графично оформление на тази рубрика привлича читателското внимание и кара интернет посетителите на сайта да се спрат при нея. „Препоръчано” се състои от голям черен надпис с името на самия раздел, а отдолу е публикувана книжната корица на дадена книга. Целта е читателят да направи връзка и да кликне върху картинката. Така попада в главната категория на рецензиите и може да прочете аналитичен коментар за особеностите на произведението. Смятам, че „Препоръчано” е добър раздел, който обогатява „Литературата днес” и прави специална литературна селекция за своите читатели. Като цяло тази категория допринася за развитието на сайта, неговата популяризация сред по-голяма аудитория и общото му разгръщане.

          Друга по-второстепенна рубрика, която насочва към вътрешната структура на литературния сайт и привлича нови почитатели, е „(Не)случайни книги”. Концепцията на този раздел е колкото елементарна, толкова и изобретателна. Идеята на Преслав Ганев тук е да публикува рецензии на книги, които случайно са попаднали в ръцете му, но са се отличили с изключителни литературни качества. Така се създава една „спонтанна” литературна класация на стойностни произведения, които заслужават по-голямо читателско внимание. От друга страна, „(Не)случайни книги” се характеризира с избора на специфични книги, които трудно биха попаднали в читателския кръгозор. Мисля, че основаването на подобна рубрика е плодотворно за цялостното развитие на сайта и Преслав Ганев трябва да попълва информационното поле в тази категория.

          Малкият раздел „Ако сте пропуснали” едва ли може да се определи като независима рубрика в сайта, но все пак основателят е решил да бъде самостоятелно отделен. Всъщност „Ако сте пропуснали” съдържа препратки към по-нови и по-стари публикации в „Литературата днес” и отново представлява някаква форма на архив. В този раздел няма специална подредба, линковете, които насочват към определени рецензии, са избрани на случаен принцип. Основната функция на тази самостоятелна рубрика е читателите да наваксат непрочетените материали и да не пропускат интересни рецензии.

          Непосредствено под тази категория са разположени рекламните карета. „Литературата днес” е сайт, който съществува на доброволни начала. Въпреки това неговият автор се стреми да го популяризира и затова предлага атрактивни условия за реклама. Макар че „Литературата днес” притежава повече спецификите на блог, отколкото на друга електронна медия , сайтът на Преслав Ганев се стреми да увеличи приходите си и се опитва да съществува самостоятелно на медийния пазар. Поради тази причина сайтът прибягва до помощта на рекламите, за да може да си осигури самостоятелно финансиране. Веднага след рекламните карета следва оферта за абонамент за сайта, както и линк към официалната „Фейсбук“ страница на „Литературата днес”.

          Последните две рубрики от дясната страна на страницата не се отличават с нова информация. „Най-нови ревюта” и „Скорошни коментари” отговарят на заглавията си. Те представят последните рецензии и потребителски коментари в сайта. Правят препратки към най-новата информация и насочват към последните публикации. Самостоятелното обособяване на тези два раздела изглежда необяснимо, но истината е, че то има своите предимства. По този начин един случаен посетител на сайта, който за първи път попада в „Литературата днес”, може да придобие по-бърза и по-точна представа за материалите, върху които е профилирана медията. Ще се запознае с най-новите материали, ще придобие представа за стила на писане и ще получи ценна информация от сферата на литературата. Чрез тези две рубрики, които са самостоятелно организирани и разпределени, случайният посетител ще може по-бързо да се ориентира дали тази медия кореспондира на неговите интереси и дали отговаря на изискванията му. В обобщение, истината е, че по-второстепенните категории в „Литературата днес” подпомагат развитието на сайта и привличането на нова аудитория. Те осъществяват добра комуникация с потребителите и допринасят за цялостното усъвършенстване на сайта.

­

Заключение

          От направения анализ става ясно, че „Литературата днес” е една от най-посещаваните и търсени интернет медии за литература в българското виртуално пространство. За дългия си период на съществуване тя не успява да се наложи на пазара като най-популярна сред четящата аудитория, но има верни почитатели, които следят публикациите в нея. Популярността на „Литературата днес” до голяма степен се дължи на нейната хибридна структура и концепция. Факт е, че този сайт представлява интересна комбинация между блог и специализирана литературна медия. Профилирана в областта на литературната критика, „Литературата днес” залага на стойностни аналитични публикации. Сайтът иска да разшири своя кръг от читатели, но в същото време прилага т. нар. „сито” за отсяване на начетената аудитория. Междувременно „Литературата днес” се опитва да приложи иновативни практики за развитие и създава оригинални категории за привличане на нови читатели. Във връзка  с това един от основните недостатъци на сайта е, че той не притежава достатъчно голям екип от хора, които да работят за него. Това се отразява на броя на публикациите, тяхното качество и честота на качване на материали. „Литературата днес” има всички предпоставки да се превърне в много посещавана медия. Недостигът на актуалност при материалите и някои експерименти в новите жанрове пречат на сайта да развие пълния си потенциал. Затова моята препоръка към създателя на сайта би била да се фокусира повече върху развитието на своята медия и да инвестира в човешки ресурс. Само при наличието на нови хора с креативни идеи „Литературата днес” може да излезе на по-предна позиция и да се възползва максимално от своя професионален капацитет. Сайтът трябва да изчисти структурата си, да се идентифицира най-накрая като специализирана литературна медия, да заличи блоговите специфики, да актуализира информацията и да разгърне пълния си потенциал при аналитичните текстове. Ако неговият създател следва тези стъпки на развитие, той ще има сигурен успех при популяризацията и разпространението на „Литературата днес”. В действителност, този сайт има добър замисъл и притежава всички необходими качества, за да се наложи в българското онлайн медийно пространство. Но трябва да наблегне на своето разгръщане и да не разчита само на симпатията на определени хора. Мисля, че „Литературата днес” има достатъчно капацитет, за да се усъвършенства и постепенно да се превърне в една от най-добрите български литературни медии в интернет. Вярвам, че това е въпрос само на време и финансови средства.

­

Бележки:

1. Ганев, Преслав. Къде попадна? // Блог „Литературата днес” [30.12.2014].

2. Ганев, Преслав. „Наръчник на оптимиста”. Ще се усмихвате, ще плачете и ще се влюбите… // Блог „Литературата днес”, 09.02.2014 [30.12.2014].

3. Ганев, Преслав. „Дълбоко в деколтето”, или за подценения читател. // Блог „Литературата днес”, 25.04.2014 [30.12.2014].

4. Ганев, Преслав. Книга за писането. // Блог „Литературата днес” [30.12.2014].

5. Ганев, Преслав. Книжни блогове. // Блог „Литературата днес” [30.12.2014].

6. Димитрова, Златина. Петя Кокудева, фантазмусите и другите малки същества. // Блог „Литературата днес”, 14.04.2014 [31.12.2014 ].

7. Ганев, Преслав. Влюби се в куче, което чете! // Блог „Литературата днес”, 08.12.2013 [31.12.2014].

8. Ганев, Преслав. Книгите, които просто не дочиташ… // Блог „Литературата днес”, 26.05.2012 [31.12.2014].

­

Забел.: Текстът се публикува за първи път в e-Scriptum.

­

Публикувано в Курсови работи, Онлайн публикуване. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *