Кариера

Администратор

­

          Информационно-образователният сайт за книгоиздаване и журналистика, литература и фотография e-Scriptum проследява и отразява професионалното развитие и кариерното израстване на студенти, докторанти, специализанти и преподаватели преимуществено от катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ във Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“.

­

Граждански изяви

Длъжности и степени

Награди и номинации

Професионални изяви

­