Портрети на писатели

Цикъл от портрети на художника Мирослав Моновски – майстор на компютърната графика

­

Христо Ботев (1848-1876)

­

Анна Карима (1871-1949)

­

Антон Страшимиров (1872-1937)

­

Александър Балабанов (1879-1955)

­

Гео Милев (1895-1925)

­

Христо Смирненски (1898-1923)

­

Ангел Каралийчев (1902-1972)

­

Никола Вапцаров (1909-1942)

­

­

Пейо Яворов (1912-1914)

­

Пеньо Пенев (1930-1959)

­

­

Христо Фотев (1934-2002)

­

­

Мирослав Моновски (р. 1949) – художникът

­