ФЖМК на „Академична сцена“ в Пловдив

Администратор

­

­

          Международните фотографски срещи в Пловдив тази година са под надслов „Академична сцена“.

          ФЖМК участва със студентска изложба: „Градът като обиталище / начин на употреба… и селото“ в къща Хиндлиян „Маазата“ – Старинния град (ул. „Артин Гидиков“ № 11). В уъркшопа участват преподавателят по фотография от ФЖМК – катедра „Печат и книгоиздаване“ Антоан Божинов и студентът втори курс специалност „Журналистика“ Денислав Стойчев.

          Откриване е на 12.10.2012 г. в 18:00 ч. в Балабановата къща, Старинен Пловдив. Програмата включва срещи, семинар и въпросния уъркшоп – до неделя, 14 октомври.

­

­

          „Академична сцена“ е проект за  ХІХ издание на тазгодишните Международни фотографски срещи в Пловдив – ежегоден фестивал на фотографията в Пловдив, който традиционно се провежда през месец октомври в експозиционните пространства на Старинен Пловдив, Градската художествена галерия, Дружество на пловдивските художници, частни галерии. Организатор е фондация “Пловдивско фотографско средище” в партньорство с Община „Пловдив“, Общински институт „Старинен Пловдив“ и Академия за музикално танцово и изобразително изкуство.

          Цялостната концепция на Международните фотографски срещи в Пловдив  е насочена към създаване и популяризиране на фотографското изкуство, към поощряване на дискусионна среда относно тенденциите в съвременния визуален контекст на фотографията, към диалогизиране между различните поколения и творчески присъствия  фотографи, към акцентиране на иновационен капацитет у младите    хора, към откриване,  презентиране  и  обучение  на  нови имена  в  областта на фотографията.

          Основната идея за тазгодишното издание на фестивала „Академична сцена“ е фокус да бъдат различните творчески практики, теоретични и изследователски платформи на академичната и студентската общност в областта на фотографското изкуство. Ориентацията на фестивала към този сегмент от образователната система в областта на визуалното изкуство е продиктувано от желанието да се отдели специално внимание на образователните програми в сферата на художествената фотография като основа за бъдещо професионално и творческо развитие на студентите, да се обмени педагогически опит и идеи между изявени преподаватели в областта на фотографията, да се осъществи творчески и педагогически обмен между сходни висши учебни заведения по изкуствата в България и чужбина, да се предостави възможност за творчески дебют на студенти по фотография в неповторимата атмосфера на експозиционните пространства на къщи в Стария град и галериите в Пловдив.

          Тенденциите в съвременното академично образование в областта на визуалните изкуства и в частност по фотография предполагат широк диапазон от теоретични и практически възможности. В тях изследователските интереси спрямо визуалния образ са насочени към точките на пресичане на фотографските изображения с формирани при други медиални условия образи на действителността; към проследяването на това как т.нар. „съвременност“ представлява израз на преплитането на тези различни по своя произход образи; към  деконструирането не само на основанията на образите, но и на основанията на реалностите, които те изграждат.

          Идеята на едно сериозно академично образование в областта на фотографията е да обхване особено плътно и адекватно различните проявления на една такава проблематика, да осъществява диалог между преподаватели и студенти, между представители на академичната общност и практически занимаващите се с фотография. В този смисъл проект „Академична сцена“ на Международните фотографски срещи в Пловдив 2012 г. има за цел да създаде условия и контекст за протичането на този диалог между отделните елементи на академичната общност и неговото успешно обратно насочване към практиката, както и да даде възможност за реализация на дебютни проекти на нови автори в областта на фотографското изкуство.

          Фотографската практика произвежда изображения, които формират редица интуитивни познания за съвременния свят във възприемателското съзнание. Запечатаните във фотографската продукция образи се вливат в общия поток на информация и стават на практика неразличими от останалите образи на действителността: вербални, сетивни, ментални и т.н.

          По какъв начин художествената фотография реагира в своята практика на тези интуиции? Какво отличава езика, на който се говори за природата на фотографското изображение, от компресирания езиков израз на самото изображение? Тазгодишният форум „Международни фотографски срещи“ ще постави своя фокус върху дискусионните полета, разполагащи се между художествената фотографска практика и академичното преподаване в специалности „Фотография“ в различни висши училища по изкуствата. Неговата цялост ще бъде съставена основно от два модула: редица изложби на студенти и преподаватели, и уъркшоп, на който участниците ще разговарят за своя академичен и практически опит, както и за конкретните изяви в изложбите – своите и тези на колегите.

          Работата на участниците в дните на форума ще протича в активната възприемателска среда на специализирана и/или интересуваща се от въпросите на фотографията публика: студенти, колеги от други специалности в областта на изкуствата и др. По такъв начин в хода на форума се очаква да се осъществи диалог не само между отделните участници, но и между перспективите на художествената практика и научните достижения по теория на фотографското изображение. „Теория“ и „практика“ са две понякога затворени в себе си перспективи, които би трябвало да се срещат именно на територията на обучението във висшите училища по изкуствата. „Академична сцена“ ще опита да изрази възможностите, успехите, но също и слабите места в почвата на подобно пресичане.

          „Академична сцена“ на Международните фотографски срещи през октомври 2012 г. представлява финална част от VІІІ издание  на Есенния салон на изкуствата в Пловдив, който се организира ежегодно от Община „Пловдив“ и в който са включени множество фестивали с международно участие, изложби, концерти, театрални и оперни представления и други събития. Особена популярност имат Националните есенни изложби, Есенният театрален фестивал „Сцена на кръстопът“, Международният фестивал „Пловдивски джаз вечери“, фотографският форум „Международни фотографски срещи“, Куклено-театралният фестивал „Двама са малко – трима са много“, Нощ на музеите и галериите, Международният фестивал „Дни на музиката“ в Балабановата къща и др.

­

Източник: За фотографията.

­

Публикувано в Изложби. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *