Администратор

 

­

Юлия Йорданова-Панчева създател, администратор и редактор на информационно-образователния сайт за книгоиздаване и журналистика, литература и фотография e-Scriptum. Тя модерира личен блог Jutopia, който съдържа институционалната страница на Национално етнопедагогическо сдружение Проф. д-р Иван Шишманов. Сътрудничи и в поддръжката на уебстраницата на Фондация Стефан Нойков. Координати: GSM 0877994211; e-mail books_today@abv.bg

­