История

Администратор

­

          eScriptum е продължаващо онлайн издание, регистрирано на 27.12.2011 г. от Юлия Йорданова-Панчева след постъпването й като преподавател в специалност „Книгоиздаване“ във Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ на 03.10.2011 г. 

          От началото на 2019-а година e-Scriptum започва нов живот, като прераства от еднолично в екипно издание, финансирано и списвано от още двама редактори – проф. д-р Алберт Бенбасат, дългогодишен преподавател по книгоиздаване във Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“, и Светлозар Жеков, издател, преводач, редактор и докторант по книгоиздаване в Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ на същия факултет. След кончината на Жеков от 2023-а година трети редактор на изданието става проф. дфн Юлияна Стоянова, преподавател по психолингвистика във Факултет по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“.

          Предназначението на сайта е да представя най-добрите постижения на студенти, докторанти и специализанти по книгоиздаване, журналистика, филологии и фотография както от СУ „Св. Климент Охридски”, така и от други учебни институции в България; да популяризира научните изследвания на техните преподаватели и професионалния опит на утвърдени специалисти в тези области у нас; да споделя литературно-художествени и фотографски произведения от български автори.

          e-Scriptum се издава с усилията и средствата на редакционния екип, но разчита на моралната подкрепа и колегиалното съдействие на възпитаници, представители на академичните и книгоиздателските среди, на държавни институции и обществени организации, които са съпричастни към проблемите на книгоиздаването, публицистиката, художествената и научната литература, фотографията и образованието.

          Първоначалното намерение за издаване на сайт, който да отразява работата на преподавателите и възпитаниците от специалностите книгоиздаване, филологии, журналистика, други хуманитарни и социални дисциплини и фотография, бързо прераства в идея за издаване на информационно-образователен уебсайт, който да развива професионалните компетенции на учещите и работещите в тези области и да разширява общата им култура в контекста на дигиталната хуманитаристика.

          Пожелаваме си на добър час в това градивно начинание!

­