e-Scriptum

Администратор

­

          Информационно-образователният сайт за книгоиздаване и журналистика, литература и фотография e-Scriptum e разработен през 2012 г. от гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева в подкрепа на работата й в катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ във Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2019 г. се издава в съдружие с проф. д-р Алберт Бенбасат и г-н Светлозар Жеков, а от 2023 г. и с проф. дфн Юлияна Стоянова.

­

История

Мисия

Редакция

Автори

Коментатори

­