Типове документи за съставяне на личен архив

Юлия Йорданова-Панчева

 

 

          Заинтересованите от книжовността специалисти е полезно да знаят какви ръкописи от личната документация на някой учен и преподавател подлежат на събиране, обработка и класифициране в личен фонд в някой от съществуващите институционални архиви.

          Те са следните примерни типове и видове документи:

І. Биографични материали

1. Свидетелства и дипломи за завършено образование и за научни степени и звания;

2. Ученически бележници, студентски книжки;

3. Почетни дипломи и грамоти;

4. Биографии, автобиографии, библиографии, характеристики;

5. Членски книжки и карти;

6. Грамоти, укази и удостоверения за удостояване със звания, награди, ордени, медали и др. отличия;

7. Поздравителни адреси, писма, телеграми и др. по различни поводи;

8. Биографични очерци, интервюта и други материали от пресата;

9. Лична кореспонденция с членове на семейството и приятели;

10. Фотографии;

11. Спомени, дневници, записки, паметни бележки;

12. Членски карти, пропуски, удостоверения, визитки;

13. Лични покани;

14. Некролози, съболезнователни писма, телеграми и други;

15. Материали за честване на годишнини и други след смъртта на лицето.

ІІ. Научна, преподавателска и изследователска дейност

1. Оригинали и чернови на научни статии, студии, дисертации и други; книги, написани от лицето;

2. Научно-полулярни статии;

3. Автореферати, рецензии, отзиви, мнения и други от и за лицето;

4. Покани, програми, доклади, речи и изказвания от научни форуми, чествания, юбилеи и други;

5. Лекции;

6. Работни бележки, чернови;

7. Кореспонденция по научни въпроси;

8. Учебни програми, конспекти и други, свързани с преподавателската работа на лицето;

9. Авторски свидетелства документи за регистриране на изобретения, научни разработки;

10. Доклади, изложения, отчети и други, свързани с научната, преподавателската и изследователската дейност на лицето.

ІІІ. Служебна дейност

1. Трудови договори;

2. Доклади, отчети, изложения, докладни записки и молби, отнасящи се до служебната дейност на лицето;

3. Покани и програми за служебни мероприятия;

4. Кореспонденция по служебни въпроси;

5. Всякакви документи, касаещи институциите, в които е работило лицето.

ІV. Обществена и политическа дейност

1. Покани, програми и сценарии за обществени или политически мероприятия, в които е участвало лицето или е инициирало;

2. Речи и доклади, изнесени от лицето на обществени или политически форуми и мероприятия;

3. Материали на политически и обществени организации, в които е членувало лицето;

4. Членски и делегатски карти;

5. Декларации, мнения, изложения и речи по политически и обществени въпроси;

6. Статии и интервюта за обществената или политическата дейност на лицето;

7. Кореспонденция от и до лицето.

V. Материали за академичната институция, в която е работило или на която е сътрудничело лицето

1. Документи;

2. Фотографии, албуми;

3. Плакати, афиши, флаери и други;

4. Аудио и видеозаписи.

 

Публикувано в Печатно книгоиздаване, Учебни програми. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *