Книги

Администратор

­

          Информационно-образователният сайт за книгоиздаване и журналистика, литература и фотография e-Scriptum представя книги в няколко технологични модуса на изпълнение ръкописно, (старо- и ново-) печатно, електронно.

­

Ръкописи

Стари печатни издания

Нови печатни издания

Електронни издания

­­