Библиография по фотография

Юлия Йорданова-Панчева

­

Old Photography

­

 1. Алексиева, Е. Даряване и отнемане на образа. Фотографията като градина на смъртта. // Следва, 2003, № 5, 11-15.
 2. Арабов, Живко. Техника на фотоувеличението. София, изд. „Техника”, 1980.
 3. Ангелов, Ангел В. Визуалните изследвания в САЩ. За монографията на Маргарет Диковицка. // Следва, 2007, № 17, 74-79.
 4. Ангелов, Ангел В. Историчност на визуалния образ. София, 2008.
 5. Базен, Андре. Онтология на фотографския образ. // Българско фото, 1988, № 7, 33-34; Знеполски, Ивайло (съст.). Из историята на филмовата мисъл (Антология). Ч. ІІ, София, 1989.
 6. Барт, Ролан. Въображението на знака. София, 1991.
 7. Барт, Ролан. Camera Lucida. Записка за фотографията. София, 2001.
 8. Барт, Ролан. Фотографският парадокс. // За фотографията, 23.01.2012.
 9. Барт. Ролан. Фотографското послание. // Българско фото. 1985, № 6.
 10. Бенямин, Валтер. Живопис и фотография (Писмо от Париж). // Йотов, Стилиян (съст.). Когато медиите не бяха постмодерни. С., 2011, 59-69.
 11. Бенямин, Валтер.  Кратка история на фотографията. // Йотов, Стилиян (съст.). Когато медиите не бяха постмодерни. С., 2011, 32-57.
 12. Бенямин, Валтер. Фотографията във Франция през ХІХ век (Социологично-естетическо есе). // Йотов, Стилиян (съст.). Когато медиите не бяха постмодерни. С., 2011, 70-72.
 13. Бенямин, Валтер. Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост. // Художествена мисъл и културно самосъзнание. С., 1989.
 14. Боев, Петър. Историята на фотоизкуството в България. София, 1986.
 15. Боев, Петър. Фотографското изкуство в България. С. 2000г. Т. 2.
 16. Болтянский, Г. Очерки по истории фотографии в СССР. М. 1939.
 17. Бояджиев, Цочо. Нощният Париж на Брасай. // Фотобюлетин, 2012, № 3, 2-29.
 18. Бояджиев, Цочо. Снимка за спомен. Фотографията и парадоксите на паметта. // Култура (Портал за култура, изкуство и общество), 20.10.2012.
 19. Бояджиев, Цочо. Философия на фотографията. София, 2014.
 20. Брайсън, Норман. За фотографията. // Кант, 2000, № 1, 20-21.
 21. Българско фото (списание).
 22. Бъриан, Питър; Капуто, Робърт. Как се правят хубавите снимки. София, изд. „Егмонт“, 2005.
 23. Бърнев, Панайот. Портретна фотография. София, изд. „Техника”, 1982.
 24. Вудхед, Г. Творческие методы печати в фотографии. Москва, изд. „Мир”, 1978.
 25. Вурст, Вернер. Обективите като изобразително средство. София, изд. „Техника”, 1981.
 26. Гаджева, Катерина. Старият фотографски портрет – раз-веществяване и одушевяване на предмета. // Фото“Братя Трейман“.
 27. Гаджева, Катерина. Фотопортрет със смъртта. // Фото „Братя Трейман“.
 28. Гаймер, Петер. Теории на фотографията. С., 2011.
 29. Галини. К. Фотографията – ритуалният посредник. // Български фолклор, 1998, № 4, 89-94.
 30. Ганчева, Д. Функционална характеристика на снимките в погребално-поменалната обредност (кр. на ХІХ – нач. на ХХ век). // Известия на Регионален исторически музей – Русе. 2002, № 7, 91-95.
 31. Генова, Ирина. Зрителят – промени в  ситуацията. Между експертния зрител и визуалната грамотност. // Ангелов, Ангел; Генова, Ирина (съст.). Разказвайки образа. София, изд. „Сфрагида”, 2003, 207-226.
 32. Генова, Ирина. Умножаване на отраженията. // Култура, 2006, № 10, 10.
 33. Георгиев, Г. Агитационно-пропагандната сила на фотографията. // Кино и фото. 1949, № 13.
 34. Георгиев, Г. За нашия фоторепортаж. // Кино и фото. 1948, № 5.
 35. Георгиев, Г. Записки по художествено-творчески въпроси на прогресивната фотография. С. 1953.
 36. Георгиев, Г. Фотомонтажът. // Кино и фото. 1949, № 3.
 37. Георгиев, Румен. Форум – справочник на фотографа. Стара Загора, 1993.
 38. Гонт, Л. Експозиция в фотографии. Москва, изд. „Мир”,  1984.
 39. Готлоп, Филип. Практика профессиональной фотографии. Москва, изд. „Планета”, 1981.
 40. Градев, Владимир. Мълчанието на лицето. // Демократически преглед, 1999, № 41-42, 319-325.
 41. Григоров, Здравко. Ани Лейбовиц – най-известната жена сред фотографите. // Pozor. COOLтурно, б.д.
 42. Гьопел, Норберт. Проявяване. София, изд. „Техника”, 1978.
 43. Денкова, Лидия. Погледът в неговата съвършена простота. // Следва, 2006, № 14, 58-63.
 44. Диди-Юберман. Ж. Неизбежното разцепване на виждането. // Следистории на изкуството. София, Сфрагида, 2001, 219-235.
 45. Дико, Лидия П. Беседи за фотографското майсторство. София, изд. „Техника”, 1981.
 46. Димчев, Вл. Ръководство по фотография. 1963.
 47. Дыко, Л. П. Основы композиции в фотографии. Москва, 1989.
 48. Екельчик Ю. Изобразительное мастерство в фотографии. Москва, изд. „Госкиноиздат”, 1951.
 49. Зонтаг, Сюзан. Да гледаш болката на другите. София, 2015.
 50. Зонтаг, Сюзън. За фотографията. София, 1999.
 51. Зонтаг, Сюзън. Светът на образите. // Съвременна журналистика. 1988, № 2, 41-60.
 52. Игнатов, Владимир. Реторика на образа: аргументативен потенциал на фотографията. // Езиков свят, 2009, № 7, 273-278.
 53. Ичев, Климент. Кратък курс по черно-бяла фотография. София, изд. „Техника“, 1992.
 54. Йорданова, Юлия. Фотозографии. // Public Republic. 06.06.2008.
 55. Йорданова-Панчева, Юлия. Фотографска реторика на любовта. Диалогът Сюзън Зонтаг – Ани Лейбовиц. // Фотобюлетин. 2013, № 1, 26-28.
 56. Йорданова-Панчева, Юлия. Фотографската камера на Джулия Камерън. // Фотобюлетин, 2012, № 2, 3-17.
 57. Йосиф, Е. А. Практическо ръководство по фотография. София, изд. „Медицина и физкултура“, 1958.
 58. Кафтанджиев, Христо. Визуална комуникация. София, 1996.
 59. Кацев, Антон Д. Светлочувствителни материали. София, изд. „Техника”, 1979.
 60. Кацев, Васил. Жанрове и форми на фотожурналистиката. С. 1962.
 61. Кацев, Васил. Увод във фотожурналистиката. София, 1964.
 62. Кацев, Васил. Художествена фотография. София, изд. „Техника”, 1978.
 63. Киперов, Владислав. Фотографска химия. София, 1978.
 64. Киперов, Владислав. Фотографски рецептурен справочник. София, 1983.
 65. Китанов, Д.; Семерджиев, К. Практическо ръководство по фотография. София, изд. „Техника”, 1974.
 66. Клиновский В.И. Искусство позирования для моделей и фотографов. Москва, изд. „Ниола 21-й век”, 2005.
 67. Курташева, Биляна. Възпитание на погледа и на паметта. // Следва, 2005, № 13.
 68. Кърлева, Сабина. Военната фотография (Стихосбирка). Пл., 2013.
 69. Кюркчиева, Янка. Научна фотография. София, изд. „Техника”, 1975.
 70. Кюркчиева, Янка. Обща фотография. София, 1991.
 71. Кюркчиева, Янка. Цветна фотография. София, изд. „Техника”, 1975.
 72. Лозанов, Георги. От гласа до камерата. // Демократически преглед, 1995, № 2-3.
 73. Лозанов, Георги. Фотографията на кръста на знанието. // Съвременна журналистика, 1988, № 2, 67-68.
 74. Лэнгфорд, Майкл. Фотография шаг за шагом. Москва, изд. „Планета”, 1989.
 75. Маклюън, Х.  Фотографията – бордей без стени. // Българско фото, 1987, № 2.
 76. Манчев, Боян. Застиналият живот и мъртвата природа. Образът и крайността. // Следва, 2004, № 8-9, 23-28.
 77. Манчев, Боян. Невъобразимото. Опити по философия на образа. София, НБУ, 2003.
 78. Милчев, Любомир. Светлописи. С., 2010.
 79. Митчел, Э. Фотография. Москва, изд. „Мир”, 1988.
 80. Мишо, Ерик. Фотография и описание. // Разказвайки образа. София, изд. „Сфрагида”, 2003.
 81. Морли, Д. Фотосемка движения. Москва, изд. „Изкусство”, 1982.
 82. Морозов, Сергей. Творческая фотография. Москва, изд. „Планета”, 1986.
 83. Панофски, Ервин. Смисъл и значение в изобразителното изкуство. София, изд. “Наука и изкуство”, 1986.
 84. Панфилов, А. Воведение в художественной фотографии. Москва, изд. „Изкусство”, 1976.
 85. Петров, Александър; Величков, Георги; Бонев, Бони. На фокус. Как да снимаме по-добре. 2008, Фотомедия.
 86. Плужников, Б. Ф. Особые приемы фотографии. Москва, изд. „Исскуство”, 1974.
 87. Поредица за фотолюбителя (Арабов, Живко. Техника на фотоувеличението; Кемерджиев, Константин. Репродукционна фотография; Киперков, Вл. Копиране на снимките; Киперов, Вл. Фотографика).
 88. Предов, Динамир. Увод в художествената фотография. София, 2006.
 89. Престон-Мефем, К. Фотографирование живой природы. Москва, изд. „Мир”, 1985.
 90. Принт-пак магазин, 2003, след № 5 (и следващите броеве на списанието)
 91. Рессинг, Р. Увеличение фотоснимка. Москва, изд. „Мир”, 1985.
 92. Савчук, Валерий. Аура в контексте онтологии фотографии. // Интеллектуальная Россия, 27.03.2012.
 93. Сулаж, Франсоа. Естетика на фотографията. Загубата и оставащото., С., 2012.
 94. Семерджиев, Константин. Репродукционна фотография. София, 1980.
 95. Серафимов, Благой. Копиране на снимките. София, изд. „Техника”, 1979.
 96. Серафимов, Благой. Фотографика. София, изд. „Техника”, 1982.
 97. Симеонов, Васил. Загадките на фотопроцеса. София, изд. „Техника”, 1983.
 98. Сютерлин, Карл. Ретушь – когда и как. Москва, изд. „Изкусство”, 1974, 1984.
 99. Такетт, Дениз Нильсен; Такетт, Ларри. Незаменимое руководство. Подводная Фотография. Путеводитель по творческим приёмам и основному оборудованию. Москва, изд. „Астрель”, 2006.
 100. Тодиħ, М. Фотографиjа и пропаганда (1945-1958). Бања Лука 2005.
 101. Тодоров. Божан. Увод в образната журналистика. С., 1982.
 102. Томчев, Цветан. Големите фоторепортери на България (1960 – 1989). С., 2010.
 103. Уестън, Е. Пламъкът на познанието. // Българско фото, 1985, № 6.
 104. Уилямс, Вал. Кое прави фотографията велика. 80 шедьовъра. 2012, Книгомания.
 105. Улман, Алфред. Фототрикове. София, изд. „Техника”, 1977.
 106. Улрих, Волфганг. История на неостротата. С., 2012.
 107. Уокер, Майкл; Барстоу, Нил. Полное руководство по цветной коррекции цифровых изображений. Москва, изд. „Омега-Пресс”, 2005.
 108. Флусер, Вилем. За една философия на фотографията. Пловдив, изд. „Хоризонти”, 2002.
 109. Фо (списание).
 110. Фосийон, Анри. Животът на формите. С., 1984.
 111. Фотобюлетин (списание).
 112. Фотографията на ХХ век. Музей „Лудвиг” – Кьолн, С., 2005.
 113. Фотооко (списание).
 114. Фримэн, Джон. Фотография. Новое полное руководство по фотосъемке. От основ до новейших цифровых методов. Москва, изд. „Астрель”, 2006.
 115. Фритче, Курт. Да фотографираме без грешка. София, изд. „Техника”, 1969.
 116. Фуко, Мишел. Археология на знанието. С., 1996.
 117. Хеджкоу, Джон. Новое руководство по фотографии. Москва, изд. „Астрель”, 2005.
 118. Хокинс, Эндрю; Эйвон, Д. Фотография. Техника и искусство. Москва, изд. „Мир”, 1986.
 119. Холи, Майкъл. Гледайки в миналото. // Страница, 1999, № 1, 104-117.
 120. Холи, Майкъл. Да разкажеш картината. // Култура, 1999, № 32.
 121. Шама, Саймън. Ненатурална красота. // Литературен вестник, 01.-07.03.2006, с. 16.
 122. Шмок, Ян. Диапозитивите в практиката. София, изд. „Техника”, 1978.
 123. Шмок, Ян. Изкуствено осветление във фотографията. София, изд. „Техника”, 1979.
 124. Щиглер, Бернд. Образи на фотографията. Албум на фотографските метафори. // Култура (Портал за култура, изкуство и общество). 12.01.2013.
 125. Arnold Newman, “Taschen America”, New York, 2000.
 126. Benjamin, W. The  Author as Producer. // Thinking  Photography. Ed.  V. Burgin, London, 1987, p.15-31.
 127. Borhan, Pierre. André Kertész – His Life and Work. “Bulfinch Press Book”, 1994.
 128. Campany, David. Photography and Cynema. London, 2008 („Exposures“).
 129. Duve, Thierry de. Time Exposure and Snapshot. // The Photograph as Paradox. 1978, № 5, 113-125.
 130. Freeman, John. Practical Photography: How to Get the Best Picture Everytime. “Hermes House”, 2006.
 131. Frosts, Lee. Personal Views: The Art of Colour Landscape Photography. “Aurum Press”, 1998.
 132. Gautrand, Jean-Claude. Brassai, Paris. “Taschen America”, 2004.
 133. Gautrand, Jean-Claude. Paris, Mon Amour. “Taschen America”, 2004.
 134. Groys, Boris. From Image to Image File – and Back: Art in the Age of Digitalization. // Art Power, Cambridge, 2008, 83-91.
 135. Hicks, Roger. The Camerawise Guide to Practical Photography. “Cassell Illustrated”, 1996.
 136. Hichks, Roger; Shultz, Frances. Interior Shots. A Guide to Professional Lighting Techniques. “RotoVision”, 1996.
 137. Hichks, Roger; Shultz, Frances. Still Life (Pro-Lighting). “RotoVision”, 1996.
 138. Manovich, Lev. Inside Photoshop. // Computing Culture, 2012, № 1.
 139. Marchesi, Jost J. Professional Lightting Technique: The Broncolor Handbook. “Verlag Photographie”, 1994.
 140. Maynard, P. The Secular Icon: Photography and the Functions of Images. // The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1983, № 1.
 141. Mora, Giles. Walker Evans: Havana 1933.  London, “Thames and Hudso”, 1989.
 142. The Photography Book. London, “Phaidon Press”,  1997.
 143. Tillmanns, Urs. People Photography (Creative Large Format). “Sinar”, 1995.
 144. S0nesson, Goran. Semiotics of Photography. On Tracing the Index. Lund, 1989.

­

Забел. № 1: Текстът e публикуван в блога на автора etopia.

Забел. № 2: Публикацията се обновява периодично.

­

zp8497586rq
Публикувано в Библиографии, Образование, Фото. Постоянна връзка.