Как се създаде специалност "Книгоиздаване" във Факултета по журналистика и масова комуникация

Встъпителни думи при откриване на Национален научен семинар „Книгоиздаване по време на криза”, посветен на 15-годишнината от създаването на специалност „Книгоиздаване“ във Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“

Алберт Бенбасат

­

Benbasat

Проф. д-р Алберт Бенбасат © Антоан Божинов

­

          В края на 2008 г. проф. Веселин Димитров, дългогодишен декан на Факултета по журналистика и масова комуникация, ми подари един уникат. Това е чернова от писмото на Ректора на Софийския университет проф. Иван Лалов до Министъра на образованието от февруари 1997 г. (на черновата няма дата). Проф. Веселин Димитров, лека му пръст, ми поръча да го пазя, защото е историческо. Като архивен и музеен човек веднага разбрах стойността на документа, запазих го и сега за първи път му давам гласност.

          Ето текстът от писмото на проф. Иван Лалов до тогавашния министър на образованието, науката и технологиите акад. Илчо Димитров:

­

          Уважаеми г-н Министър,

          Бихме искали да Ви обърнем внимание за нуждата в подготвяния регистър на специалностите да бъде включена специалност „Книгоиздаване”. Решението за създаването на тази специалност бе взето от Академичния съвет на Софийския университет през 1995 г., преди приемането на новия Закон за висше образование. Учебният план е приет от Академичния съвет през 1996 г.

          Специалисти с такава квалификация досега са подготвяни само в чужбина (в бившите СССР и ГДР). [1] Необходимостта от такива кадри е продиктувана от постоянното разрастване на книгоиздаването в България. В плановете на новостроящата се сграда на Факултета по журналистика и масова комуникация са включени помещения за обучение и производствена дейност, свързани с новата специалност. [2] Опитът на преподавателите от същия факултет е основа за осъществяване на обучение по нея.

          Уверени сме, че не съществуват пречки за реализиране на специалистите, завършили тази специалност.

          Поради всичко това ние настояваме специалността да бъде включена в регистъра на специалностите и да бъде дадена държавна поръчка за прием на студенти през 1997/98 год.

                                                                            С уважение:

                                                                                            Ректор: Иван Лалов

                                                                                            Декан: Веселин Димитров (подпис)

­

          Под писмото има приписка на проф. Веселин Димитров:

          „Това е манускриптът, с който Иван Лалов учредява специалността „Книгоиздаване”, без да знае, че броени дни след написването на писмото ще го получи самият той – вече като министър на образованието.” [3]

­

stranica_1      stranitsa_2

Ръкописът с почерка на проф. дфн Иван Лалов

­

          Ето така, благодарение донякъде на щастливото стечение на обстоятелствата, че нашият ректор става министър в служебния кабинет на Стефан Софиянски, преди петнадесет години беше основана специалността „Книгоиздаване“. Идеята за създаването й обаче принадлежи на Университетско издателство „Св. Климент Охридски” и тази идея датира от средата на 90-те години на миналия век. Ето защо искам специално да благодаря и да поздравя неговия доскорошен директор Димитър Томов. Изключителна помощ за създаването и утвърждаването на специалността оказват също така проф. Филип Панайотов, който пък е основателят и първият ръководител на Университетското издателство, проф. Веселин Димитров, доц. Весела Табакова, разбира се, проф. Иван Лалов – в качеството му и на ректор на Софийския университет, и на министър на образованието.

          Първият учебен план е съставен пак в Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, като негов основен автор е Гриша Атанасов – тогава главен редактор на издателството, наш колега и преподавател в специалността. Благодарности!

          През изтеклите петнадесет години утвърждаването на специалността дължи много на деканите на Факултета по журналистика и масова комуникация проф. Веселин Димитров, проф. Тотка Монова и доц. Теодора Претрова. Дължим благодарности за подкрепата и на ръководителите на катедрата доц. Георги Лозанов, доц. д-р Веселина Вълканова, отново доц. Георги Лозанов, доц. д-р Ефрем Ефремов и отново доц. д-р Веселина Вълканова. Подкрепяли са ни също и колеги като доц. д-р Владимир Симеонов (сега пенсионер), проф. Тодор Абазов (сега пенсионер) и други, чиито имена може би забравям да спомена.

          Изпитвали сме и сериозни трудности, особено що се отнася до набирането на преподавателския състав, главно поради липса на хабилитирани преподаватели и на щатни бройки. Но за сметка на това ние в момента имаме най-добрият, най-подготвеният преподавателски състав по книгоиздаване, който може да бъде комплектуван у нас.

          Измежду първите преподаватели в специалноста „Книгоиздаване“ са присъстващите тук проф. дфн Ани Гергова и проф. д-р Вера Ганчева. Сърдечни благодарности! Това са изключителни специалисти в своята област, оказали ни неоценима помощ. Преподават в началото също и известният специалист по полиграфия инж. Васил Василев (по „Основи на полиграфията“) и известната издателка Мария Арабаджиева (по „Икономика на книгоиздаването“). Това са хора от практиката със значителен опит, които поставят основите на преподаването по книгоиздаване в България. По-късно на тяхно място се включват хабилитираните доц. д-р Росица Сарджева и проф. дпн Петранка Филева. Преподава за кратко и г-жа Ани Друмева (по „Литературни агенции“).

          Постепенно, от 1999 г., към щатния преподавателски състав на специалността се присъединяват, първо, моя милост (като хоноруван, по-късно доцент, понастоящем професор), ст. ас. д-р (сега доцент) Милена Цветкова, д-р Ангел Манчев, гл. ас. Марин Бодаков и съвсем наскоро гл. ас. д-р (сега доцент) Андреана Ефтимова и гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева.

          От основния състав на Факултета по журналистика и масова комуникация и по-специално на Катедра „Печат и книгоиздаване” значителен принос за израстването на специалността имат преподавателите доц. д-р Таня Натан (сега пенсионер), доц. д-р Веселина Вълканова, доц. Георги Лозанов, доц. д-р Грета Дерменджиева, проф. д-р Тотка Монова, доц. д-р Ефрем Ефремов, гл. ас. Иво Пиперков. Като хонорувани преподаватели участват колегите проф. д-р Красимира Даскалова, гл. ас. д-р Васил Загоров (наш възпитаник), д-р Живко Станкулов, д-р Стефан Каменов, д-р Капка Кънева, д-р Людмил Веселинов, доц. д-р Мария Гуленова, доц. д-р Тодор Тодоров и др.

          Разбира се, трябва да се подчертае и ролята на останалите колеги от другите катедри на Факултета по журналистика и масова комуникация: проф. дпн Петранка Филева, проф. д-р Венцеслав Бондиков, проф. дфн Христо Кафтанджиев, проф. д-р Здравко Райков, проф. д-р Любомир Стойков, проф. дфн Милко Петров, доц. д-р Здравка Константинова, доц. д-р Весела Табакова, проф. д-р Марко Семов, доц. д-р Светлозар Кирилов, гл. ас. д-р Диана Попова (ако забравям някого, моля да ме извини).

­

seminar_2013

Юбилеен семинар на специалност „Книгоиздаване“, 2013 г. © Антоан Божинов

­

          Първият випуск на специалността „Книгоиздаване“ започва обучението си през октомври 1997 г. и завършва през юли 2001 година. До настоящия момент имаме дипломирани дванайсет випуска, като тринайстият ще се дипломира през тази година. Това са не десетки, а стотици високо подготвени специалисти!

          Бакалаври и магистри, завършили специалността, както и наши докторанти, отдавна работят на различни длъжности в най-големите български издателства в София и в страната като напр. „Жанет 45”, „Хермес”, „Колибри”, „Сиела”, „Бард”, „Слънце”, „Ентусиаст” (почти целият му екип са възпитаници на ФЖМК), „Егмонт-България”, “Еднорог”, “ЕРА”, „АМG Publishing”, „Изток-Запад”, „Емас“, „Локус”, “Труд”, „БГ-книга”, „Милениум”, „Мария Арабаджиева”, в издателски център на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, в литературни агенции и др., както и в клонове на големите книжарски вериги „Хеликон”, „Пингвини”, „Сиела Книгомания”, „Гринуидж”, а също и в електронни книжарници – „Сиела“, „БГ-книга” и др.

          Реализацията на студентите от тази специалност е в доста широк кръг на издателската и разпространителската дейност – редактори и коректори, преводачи, страньори и дизайнери, отговорни редактори, управители на издателства и книжарници, специалисти в областта на маркетинга, връзките с обществеността и рекламата, литературни агенти в най-голямата литературна агенция в страната „Андрю Нюрнберг” (само при Ани и Мира Друмеви са работили поне шест човека), поддържане, разработване и управление на електронни книжарници, изработване и дистрибуция на електронни книги. Действащите блогове за книги от настоящи и бивши наши студенти също са доказателство за трайните интереси на подготвените специалисти към книгоиздаването и отношението им към професионално направената книга, които се формират по време на обучението в специалността „Книгоиздаване“.

          Успешно се развива студентският проект от последните четири години – сп. „4Publishing” – под ръководството на проф. дпн Петранка Филева, съдържащ разработки на студенти и преподаватели. Списанието е изцяло подготвено, странирано, редактирано и дизайнерски оформено за печат от студенти от ІІІ и ІV курс на специалността. В блога на гл. ас. д-р Юлия Йорданова „e-Scriptum„, посветен на книгоиздаването и литературата, активно присъстват наши преподаватели, докторанти и студенти от бакалавърската и магистърската степен.

          Накрая ще си позволя да се самоцитирам, изповядвайки натрупания през годините си опит: „За разлика от четенето и писането, които са самотни занимания, книгоиздаването е колективна дейност. Преподаването му – също.“

20 май 2013 г.

­

Бележки:

1. Изразът в скоби е зачеркнат.

2. Става дума за недовършената сграда на ИПК „Родина”, където се предвиждаше да беде преместен Факултетът по журналистика и масова комуникация. За добро или лошо (по-скоро за добро!), този строеж не беше завършен, тъй че Факултетът остана в сегашната си сграда.

3. Когато е изготвено писмото, кабинетът на Жан Виденов е в оставка и буквално часове след това е назначено служебно правителство, начело със Стефан Софиянски. Министър на образованието, науката и технологиите става проф. Иван Лалов.

­

Забел.: Текстът се публикува за първи път в e-Scriptum.

­

zp8497586rq
Публикувано в Образование, Семинари. Постоянна връзка.