Шишманови дни – 2012 г.

Програма

Администратор

 

 

                    

 

­­

31.10.2012 г., 18:00 ч. – Откриване на изложба „120 години Народен музей“ – Национален етнографски музей – БАН

◊ ◊ ◊

02.11.2012 г., 09:00 ч. – Национален конкурс-надпяване, посветен на 150-годишнината от рождението на проф. д-р Иван Шишманов и 120-годишнината от основаването на Народния музей – Национален етнографски музей – БАН

02.11.2-2012 г., 18:30 ч. – Награждаване на лауреатите от националните конкурси за есе и рисунка, проведени в рамките на „Шишманови дни – 2012“ – Чехословашки клуб „Т.Г. Масарик“ – София

◊ ◊ ◊

03.11.2012 г., 10:00-17:00 ч. – Ден на отворените врати – Етнографския музей със занаятчийски ателиета и игри за деца и възрастни в Национален етнографски музей – БАН

­◊ ◊ ◊

06.11.2012 г. – Международна научна конференция „Въобразеният българин“, посветена на 150 години от рождението на проф. д-р Иван Шишманов – Национален етнографски музей – БАН

9.00-9.10 ч. Откриване

I заседание – председател: Лозанка Пейчева

09:10-09:30 ч. Румяна Конева (ИИИ – БАН): Учител и ученик (Един Шишманов преподавател за първата етнографска публикация на българския учен)

09:30-09:50 ч. Лозанка Пейчева (ИЕФЕМ – БАН): Иван Шишманов за българския характер

09:50-10:10 ч. Григор Григоров (ИЕФЕМ – БАН): Разказът за създаването на химна

10:10-10:30 ч. Оксана Микитенко (Київ, Украйна): Спадкоємність наукових завдань: І. Шишманов „Значението и задачата на нашата етнография“ (1889) і Є. Кагаров „Завдання та методи етнографії“ (Київ, 1928)

10:30-10:45 ч. Дискусия

10:45-11:00 ч. Почивка

­

II заседание – председател: Петко Христов

11:00-11:20 ч. Елена Петрова (Одеса, Украйна), Петко Христов (ИЕФЕМ – БАН): Шишманов, България и българите през погледа на украинските учени в следосвобожденска България

11:20-11:40 ч. Bozhidar Jezernik (Ljubljana, Slovenia): Imagining Bulgarian in Slovenia

11:40-12:00 ч. Dagnosław Demski (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences, Warsaw): Imagining Bulgaria in the late nineteenth and early twentieth Polish journals

12:00-12:20 ч. Stelu Şerban (Institute for Southeastern Europe Studies, Bucharest, Romania): Bulgarians’ Image in the local newpapers in Teleorman area 1878 – 1912. Constructing national otherness

12:20-12:35 ч. Дискусия

12:35-13:30 ч. Обяд

­

III заседание – председател: Владимир Пенчев

13:30-13:50 ч. Лина Гергова (ИЕФЕМ – БАН): Етнически метастереотипи – какво си мислим, че другите си мислят за нас

13:50-14:10 ч. Весела Трайкова (ИИИ – БАН): Имагинерният българин vis-à-vis имагинерния грък

14:10-14:30 ч. Владимир Пенчев (ИЕФЕМ – БАН): Homo bulgaricus centroeuropaeus, или за авторефлексията на образа

14:30-14:50 ч. Светлана Лефтерова (Пловдив): Насоки в развитието на българската фолклористика в края на XX и началото на XXІ век и имагинерният българин

14:50-15:05 ч. Дискусия

15:05-15:20 ч. Почивка

­

IV заседание – председател: Анелия Касабова

15:20-15:40 ч. Николай Папучиев (СУ „Св. Климент Охридски“): Иван Шишманов и архивите на словесното и материалното наследство

15:40-16:00 ч. Ирина Коларска (ИЕФЕМ – БАН): Между реално и въображаемо в коледарската обредност

16:00-16:20 ч. Ангелина Илиева (ИЕФЕМ – БАН): Представяне на себе си като алтернатива: образи и стереотипи за българското в популярната култура

16:20-16:40 ч. Богдан Дичев (ИЕФЕМ – БАН): Имагинерни образи на сатанизирането и месианизма у нас в годините на политическото блуждение

16:40-16:55 ч. Дискусия

16:55-17:10 ч. Почивка

­

V заседание – председател: Валентина Ганева-Райчева

17:10-17:30 ч. Валентина Ганева-Райчева (ИЕФЕМ – БАН): Свиленград: хабитус на три граници (Етноложки оптики)

17:30-17:50 ч. Галина Лозанова (ИЕФЕМ – БАН): Локална история и национална памет: на примера на двама местни историци от община Раковски, Пловдивска област

17:50-18:10 ч. Анелия Касабова (ИЕФЕМ – БАН): Фотография – места на паметта – национална идентичност

18:10-18:30 ч. Петя Банкова (ИЕФЕМ – БАН): Проблемите в предучилищното образование на българските деца според вижданията на един „историко-етнолог”

18:30-18:45 ч. Радка Братанова (ИЕФЕМ – БАН): След II конкурс-надпяване, посветен на 150-годишнината от рождението на Ив. Шишманов

18:45-19:00 ч. Дискусия

19:00 ч. Закриване

­

Публикувано в Конференции, Културология. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *