Дейност на ККК

Администратор

 

          Дейността на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Къща за книжовна култура“ включва сродни инициативи като:

  1. Издаване на уеббазирано продължаващо електронно издание e-Scriptum;
  2. Поддържане на рубрики в e-Scriptum, финансирани по проекти и конкурси;
  3. Издаване на книги, финансирани по проекти и конкурси;
  4. Организиране на събития по проекти и конкурси – литературни премиери, семинари, конференции, творчески работилници (за да не кажем „уъркшопове“), изложби (литературни и фотографски);
  5. Организиране на кампании за подпомагане на четенето, повишаване на литературната култура, усъвършенстване на книгоиздаването, оптимизиране на публикуването онлайн;
  6. Създаване на уеббазирани архиви с литературни данни;
  7. Създаване на материални архиви с литературно съдържание, публикувано онлайн;
  8. Сътрудничество с държавни и общински органи, неправителствени организации, международни институции за представяне и развитие на българската литература, визуално изкуство и книжовна култура.­