Членове на ККК

Администратор

 

          Членове и съучредители на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Къща за книжовна култура“ са:

 1. гл. ас. д-р Аглая Маврова – Софийски университет „Св. Климент Офридски“, Факултет по славянски филологии, катедра „Методика“;
 2. проф. д-р Алберт Бенбасат – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация, катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“;
 3. доц. д-р Антоанета Тотоманова – Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Център за национална библиография;
 4. доц. д-р Васил Загоров – Университет по библиотекознание и информационни технологии, Факултет по библиотекознание и културно наследство, катедра „Библиотечни науки“;
 5. Венета Захариева – Сдружение  „Българско фотографско общество“, сп. „Фотобюлетин“;
 6. гл. ас. д-р Катерина Гаджева – Българска академия на науките, Институт за изследване на изкуствата, сектор „Изобразителни изкуства”, изследователска група „Ново българско изкуство”;
 7. гл. ас. д-р Мария Митева – Българска академия на науките, Институт за изследване на изкуствата, сектор „Изобразителни изкуства”, изследователска група „Ново българско изкуство”;
 8. Наталия Деренжи – Медийна група „Градът“, отдел „Връзки  с клиенти и бизнес развитие“;
 9. д-р Оля Стоянова – Българско национално радио, програма „Христо Ботев“, предаване „А сега накъде?“;
 10. Румяна Пенчева – Национален литературен музей,отдел „Фондове и литературно наследство“;
 11. Румяна Натова – Национално етнопедагогическо сдружение „Проф. д-р Иван Шишманов“;
 12. д-р Симона Калева – Медийна група „Media 365“, отдел „Доставяне на съдържание“;
 13. гл. ас. д-р Юлия Йорданова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация, катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“.

­