Редконтрол

Администратор

 

          Информационно-образователният сайт за книгоиздаване и журналистика, литература и фотография e-Scriptum отстоява професионалните принципи и подпомага качественото образование в съответните хуманитарни области. За целта предлага рубриката „Препоръчителен редакторски контрол“, предназначена предимно за млади филолози, книговеди и бъдещи издатели, които следва да разпознават и отбягват лошите образци в книгоиздаването, литературата, науката и изкуството. В нея сайтът представя откъси от неблагополучни публикации като своеобразна форма на негативна литературна критика.

          Внимание: Надписът „Препоръчителен редакторски контрол!“, отбелязван от редакцията на e-Scriptum, не замества издателския ангажимент към обнародваните текстове. Цялата отговорност за некачествените публикации на произведения на научната, публицистичната и художествената мисъл се носи от техните автори и издатели.

 

В кадър