Учебни книги

Администратор

­

­­

          За първи път Факултетът по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ издава две книги, изцяло създадени от студенти. Те са подготвени под научното ръководство на хон. преп. Георги Александров и материализираният резултат на новата дисциплина „Учебно издателство – майсторски клас“, която цели обучението да се доближи максимално до издателската практика. Студентите по книгоиздаване са не само автори на всички текстове, но извършват и целия издателски процес – редактиране, коригиране, дизайн, предпечатна подготовка. Има още

Публикувано в Печатно книгоиздаване, Премиери, Професионални изяви | Коментирайте

Авторски издания за деца on block: текст и илюстрация

Интервю с художничката Евгения Войнова

Александра Костадинова

­

Евгения Войнова

­­

          Евгения Войнова е български илюстратор и автор на детски книги. Родена е в гр. София, завършва Художествената гимназия и Художествената академия, специалност „Плакат“. От 2005 г. започва работа като илюстратор на детски книги за деца, а от 2011 г. се отдава на авторските си книги. Първата й авторка книга е „Цветна бъркотия“ (2012 г.), след нея е „Матея“ (2013 г.). В момента работи по проекта „Давид“.

– Как възникна идеята за Вашите книжки?

Идеята да започна да пиша детски книжки дойде след неколкократни предложения да илюстрирам неща, които не ми допадат. Обикновено отказвам такива поръчки. Ако текстът не ми хареса, ентусиазмът ми се изпарява. Всичко това, естествено, е пречупено през собственото ми възприятие и разбиране за „стойностно“, което е неизбежно. Има още

Публикувано в Интервюта, Печатно книгоиздаване | Коментирайте

Промененият модел на съвременното детско книгоиздаване

Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ (2017 г.)

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация, Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ – март 2017 г.

Катя Кирилова

­

Редактор © Ася Колева­­

­

Научно жури: проф. д-р Веселина Вълканова, проф. д-р Алберт Бенбасат, доц. д-р Антоанета Тотоманова, доц. д-р Таня Стоянова, доц. д-р Живка Радева

Научен ръководител: проф. д-р Алберт Бенбасат

Докторант: Катя Кирилова – работи като експерт в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Направление „Национална библиографска агенция”, Отдел „Национална агенция за международни стандартни номера”.

­

­◊ ◊ ◊

­­

І. Обща характеристика на дисертационния труд

1. Актуалност на проблема

          Съвременните изследвания в областта на издателската дейност у нас са сравнително малко и не винаги успяват да реагират на динамиката в книжния сектор. Книгите за деца обикновено остават встрани от погледите на изследователите, а често пъти се подценяват и от самите издатели. Необходимостта от тяхното проучване е належаща, тъй като по разнообразието в съдържанието, оформлението и предназначението си детските книги се отличават ярко от останалите издателски продукти, а доброто състояние на издателската дейност за малките читатели създава условия за развитие на останалите направления в книжния бизнес. [1] Има още

Публикувано в Дисертации, Печатно книгоиздаване | Коментирайте