Майсторски клас №2: „Книги, забрани, табута“

Лектор: проф. д-р Алберт Бенбасат

Място: Университет по библиотекознание и информационни технологии

Администратор

­­

­­

          Майсторският клас на проф. д-р Алберт Бенбасат в УниБИТ тази година има за цел да запознае студентите с историческите обстоятелства, теоретичните основания и практическото приложение на забраните и табутата, законите и регулациите, свързани с книгата като социален и комуникативен субект и търговски продукт, обвързващ духовността, познанието и развлечението, а едновременно с това и обект на трайни бизнес взаимоотношения.

          Майсторският клас ще се състои от пет открити лекции, които ще се провеждат всеки понеделник в периода от 6 ноември до 4 декември 2017 г. След всяка лекция, която е с продължителност един астрономически час, ще има кратка дискусия със слушателите. Занятията ще приключат с Кръгла маса (семинар) по проблемите, които са разглеждани по време на Майсторския клас.

          На всички студенти от бакалавърската и магистърската степен, които са участвали в повече от половината занятия, както и в Кръглата маса, ще се издаде Сертификат от Ректора и ръководителя на Майсторския клас.

­

◊◊◊

­

Програма на Майсторски клас “Книги, забрани, табута”:

Тема 1: Книга, комуникация, забрана и табу

6 ноември, зала 106, 16:00 ч.

          Книга, комуникация, забрана и табу. Книгата в системата на медиите, причини и предпоставки за налагане на ограничения и забрани в областта на тематичното и идейното съдържание на книгата преди и след Гутенберговото откритие. Определение за цензура, възникване и развитие на цензорската институция в различните общества (античност, средновековие, модерност). Списъци на забранените книги и основания за съставянето, публикуването и употребата им.

Тема 2: Видове цензура и приложението им в различните общества

13 ноември, зала 106, 16:00 ч.

          Видове цензура и приложението им в различните общества. Религиозна, политическа, идеологическа, морална и друга цензура. Цензурата в тоталитарните общества – институции (партийни и административни структури, издателства, библиотеки и други субекти, упражняващи цензура върху книгата), анатомия на тоталитарната цензура.

Тема 3: Книга и морал

20 ноември, зала 106, 16:00 ч.

          Книга и морал. Еротика и порнография – определение, поява и развитие. Причини за смесването на понятията и възможности за тяхното разграничаване. Еротиката и порнографията в книгата и медиите. Масова култура и масова книга. Подлистникова, сериална, таблоидна, медийна литература. Наука, шарлатанство и масова култура: езотерика, астрология, парапсихология, нумерология, магии, гадания, лечителство и др.

Тема 4: Обществени и индивидуални манипулации посредством книгата – „опасни” и „вредни” книги в зависимост от тяхното предназначение и употреба

27 ноември, зала 106, 16:00 ч.

          Обществени и индивидуални манипулации посредством книгата – „опасни” и „вредни” книги в зависимост от тяхното предназначение и употреба. Нацистка, неонацистка, негационистка, антисемитска, расистка, ислямско-фундаменталистка, лъжерелигиозна и прочие книжнина.

Тема 5: Свободата на словото и нейните граници

4 декември, зала 106, 16:00 ч.

          Свободата на словото и нейните граници. Регулаторни механизми и регулаторни органи за ограничаване разпространението на „вредни” и „опасни” книги в съвременни свят. Нормативна уредба при детската книга и книгоиздаване. Предпазване на подрастващите от насилието, порнографията и педофилията, разпространявани чрез книгите, медиите и интернет.

­

Лекциите ще се провеждат в УниБИТ 1 – София,  бул. „Цариградско шосе“ №119, зала 106. 

Вход свободен!

За повече информация: v.zagorov@unibit.bg и p.mukanova@unibit.bg

­

Източник: Книгохранилището (блог на доц. д-р Васил Загоров)

­­

Публикувано в Печатно книгоиздаване, Професионални изяви, Семинари. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *